• छापा
 • जिल्हा स्तर - अधिकारी

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  (जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख)
  |
  |
  अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  |
  प्रकल्प संचालक - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
  |
  खाते प्रमुख
  |
  |
  |
  |
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प)
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म. बा.क)
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
  |
  समाज कल्याण अधिकारी
  कॄषी विकास अधिकारी
  जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
  जिल्हा आरोग्य अधिकारी
  शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक
  शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
  शिक्षणाधिकारी (निरंतर)
  कार्यकारी अभियंता बांधकाम
  कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा
  कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन
  |
  सहाय्यक अधिकारी
  |
  प्रशासकीय अधिकारी