• छापा
 • जिल्हा स्तर - पदाधिकारी

  अध्यक्ष
  |
  उपाध्यक्ष
  |
  बांधकाम व वित्त
  समिती सभापती
  शिक्षण व आरोग्य
  समिती सभापती
  महिला व बालविकास
  समिती सभापती
  समाज कल्याण
  समिती सभापती
  |
  स्थायी समिती
  अर्थ समिती
  शिक्षण समिती
  जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
  आरोग्य समिती
  बांधकाम समिती
  कृषी समिती
  पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
  समाज कल्याण समिती
  महिला व बालविकास समिती