• तुम्ही आता येथे आहात :
 • मुख्य पृष्ठ
 • >
 • सूची
 • >
 • नाशिक जिल्हा परिषद : मा. पदाधिकारी यांचे नांवे
 • छापा
 • अ.क्र. मा. पदाधिकारी, नाशिक जिल्हा परिषद यांचे नांव व पदनाम
  मा. ना. सौ शितल उदय सांगळे
  अध्यक्षा तथा सभापती - स्थायी, जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
  मा. श्रीम. नयना रमेश गावित
  उपाध्यक्ष तथा कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती - सभापती
  मा. सौ. सुनिता रामदास चारोस्कर
  सभापती - समाजकल्याण समिती
  मा. सौ. अर्पणा वामन खोसकर
  सभापती - महिला व बालकल्याण समिती
  मा. श्री. यतींद्र मधुकर पाटील
  सभापती - शिक्षण व आरोग्य समिती