• छापा
 • पदाधिकारी व अधिकारी

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. पदाधिकारी

  -----
  अध्यक्ष-तथा स्थायी समिती,
  जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती

  जिल्हा परिषद, नाशिक
  -----
  उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम समिती
  जिल्हा परिषद नाशिक
  -----
  समाजकल्याण समिती
  जि.प.नाशिक
  -----
  सभापती, महिला व बालकल्याण समिती
  जि.प.नाशिक
  -----
  सभापती ,कृषी व पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
  जि.प.नाशिक
  -----
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती
  जि.प.नाशिक.

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. अधिकारी

  श्रीमती लीना बनसोड (भा.प्र.से.)
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  डॉ.अर्जुन तुळशीराम गुंडे
  अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. आनंदराव पिंगळे (प्रभारी)
  प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. महेश मुरलीधर बच्छाव
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. आनंदराव पिंगळे
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. रविंद्र परदेशी
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.दीपक चाटे
  महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्रीमती वर्षा फडोळ
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  डॉ.कपिल आहेर
  जिल्हा आरोग्य अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. रमेश मोतीराम शिंदे
  जिल्हा कृषि अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.राजीव म्हसकर
  शिक्षणाधिकारी-(प्राथ.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.कदम
  शिक्षणाधिकारी-(माध्य.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.योगेश पाटील
  जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  डॉ. विष्णु दत्तात्रय गर्जे
  जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  अधिक मान्यवरांच्या संपर्कासाठी येथे क्लिक करावे.
  http://nashik.nic.in