• छापा
 • मान्यवर

  प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज,
  महाराष्ट्र राज्य
  मा. श्री. राजाराम माने (भा.प्र.से.)
  विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग
  नाशिक
  मा. श्री. सुरज मांढरे (भा.प्र.से.)
  जिल्हाधिकारी
  नाशिक

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. अधिकारी

  श्रीमती भुवनेश्वरी एस. (भा.प्र.से.)
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्रीमती उज्जला विजय कोळसे-बाबके
  (प्रभारी) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. महेश मुरलीधर बच्छाव
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. प्रदिप मधुकर चौधरी
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. ईशाधीन ज्ञानेश्वर शेलकंदे
  (प्रभारी) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. दत्तात्रय भगवान मुंडे
  महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. ईशाधीन ज्ञानेश्वर शेलकंदे
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  अधिक मान्यवरांच्या संपर्कासाठी येथे क्लिक करावे.
  http://nashik.nic.in