• छापा
 • पदाधिकारी व अधिकारी

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. पदाधिकारी

  मा.ना.श्री.बाळासाहेब रामनाथ क्षिरसागर
  अध्यक्ष-तथा स्थायी समिती,
  जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती

  जिल्हा परिषद, नाशिक
  मा.डॉ. सयाजीराव नारायण गायकवाड,
  उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम समिती
  जिल्हा परिषद नाशिक
  मा.सौ. मेंगाळ सुशिला काशिनाथ, सभापती
  समाजकल्याण समिती
  जि.प.नाशिक
  मा.सौ. आहेर अश्विनी अनिलकुमार,
  सभापती, महिला व बालकल्याण समिती
  जि.प.नाशिक
  मा.श्री. बनकर संजय अंबादास,
  सभापती ,कृषी व पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
  जि.प.नाशिक
  मा.सौ. दराडे सुरेखा नरेंद्र,
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती
  जि.प.नाशिक.

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. अधिकारी

  श्रीमती लीना बनसोड (भा.प्र.से.)
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री रविंद्र उद्धवराव शिंदे
  अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. महेश मुरलीधर बच्छाव
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. आनंदराव पिंगळे
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. रविंद्र परदेशी
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. दीपक चाटे
  महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. ईशाधीन ज्ञानेश्वर शेलकंदे
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  अधिक मान्यवरांच्या संपर्कासाठी येथे क्लिक करावे.
  http://nashik.nic.in