• छापा
 • मान्यवर

  प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज,
  महाराष्ट्र राज्य
  विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग
  नाशिक
  मा.श्री. राधाकृष्णन बी (भा.प्र.से.)
  जिल्हाधिकारी
  नाशिक

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. पदाधिकारी

  मा. ना. सौ शितल उदय सांगळे
  अध्यक्षा तथा स्थायी समिती , जलव्यवस्थापन व स्वछता समिती
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  मा. श्रीम. नयना रमेश गावित ,
  उपाध्यक्ष तथा कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती - सभापती,
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  मा. सौ. सुनिता रामदास चारोस्कर,
  सभापती - समाजकल्याण समिती,
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  मा. सौ. अर्पणा वामन खोसकर ,
  सभापती - महिला व बालकल्याण समिती ,
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  मा. सौ. मनिषा रत्नाकर पवार ,
  सभापती - अर्थ व बांधकाम समिती ,
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  मा. श्री. यतींद्र मधुकर पाटील ,
  सभापती - शिक्षण व आरोग्य समिती ,
  जिल्हा परिषद, नाशिक

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. अधिकारी

  मा.श्री.दीपक कुमार मीना
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.अनिल लांडगे,
  अति.मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.बोधिकिरण सोनकांबळे
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. प्रदिप चौधरी
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.राजेंद्र पाटील
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  -
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्रीमती.प्रतिभा संगमनेरे,
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  अधिक मान्यवरांच्या संपर्कासाठी येथे क्लिक करावे.
  http://nashik.nic.in