• छापा
 • मागे

  जेष्ठता यादी

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप वास्तव जेष्ठता यादी माहे - ऑगस्ट २०१७ अखेर २३/१०/२०१७ १९३
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत कुष्ठरोग तंत्रज्ञ या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ६२३
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत औषध निर्माण अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ २३६६
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सेविका ( महिला ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ १६६५३
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सहाय्यक ( पु ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ३५२८
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ १७००
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ६८१
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सेवक ( पुरुष ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ७५३९
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सहाय्यिका ( महिला ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ २९८५
  सामान्य प्रशासन विभाग प्रारूप सेवा जेष्ठता सूची सन २०१७ - सन २०१७ ते २०१८ या कालावधीत सेवा निवृत्त होत असलेले वरिष्ठ / कनिष्ट सहाय्यक लिपिक जेष्ठता यादी ०७/०२/२०१७ १४३००
  - कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व), वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व), लघुलेखक उच्चश्रेणी व लघुलेखक निम्नश्रेणी, जिल्हा सेवा वर्ग- ३ यांची दि ०१/०१/२०१६ ची अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत १०/०६/२०१६ १५९१२

  मागे