• छापा
 • इ.व.द विभाग क्र-२   :- काम निहाय कार्यारंभ आदेश तपशील

  अ.क्र लेखाशिर्ष योजना नाव वित्तीय वर्ष तालुक्याचे नाव गावाचे नाव कामाचे नाव आदेश दिनांक मक्तेदाराचे नाव मक्तेदाराचा मोबाईल नं
  मक्तेदाराचा इमेल आयडी
  डाउनलोड
  1 खासदार निधी 2018-19 सुरगाणा ठाणगांव ठाणगांव प्रजिमा-3 जय योगेश्वर रस्त्यावर मोरी बांधणे. 14/01/19 कुणालसिंह महेंद्रसिंह ठाकोर, सुबेअ. नाशिक -
  2 खासदार निधी 2018-19 सुरगाणा ठाणगांव ठाणगांव प्रजिमा-3 ते जय योगेश्वर रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे.. 14/01/19 कुणालसिंह महेंद्रसिंह ठाकोर, सुबेअ. नाशिक -
  3 खासदार निधी 2018-19 बागलाण क-हे क-हे येथे सभामंडप बांधणे. 01/05/19 सरपंच ग्रा.पं. सौंदाणे ता.मालेगांव. -
  4 खासदार निधी 2018-19 सुरगाणा सुर्यगड सुर्यगड येथे मिळकत नं 166 एक खोली शाळा बांधणे. 17/12/18 सरपंच ग्रा.पं.प्रतापगड ता.सुरगाणा. 8554822535
  5 खासदार निधी 2018-19 कळवण चनकापुर चनकापुर गावांतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 13/12/18 श्री.पवन हिरामण पवार. सुबेअ. नाशिक -
  6 खासदार निधी 2018-19 मालेगांव कोठरे कोठरे गावांतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 12/10/18 श्री.प्रशांत सर्जेराव पाटील. सुबेअ. नाशिक -
  7 खासदार निधी 2018-19 मालेगांव सौंदाणे सौंदाणे येथे रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 12/05/18 सरपंच ग्रा.पं. सौंदाणे ता.मालेगांव. -
  8 खासदार निधी 2017-18 सटाणा डांगसौदाणे डांगसौदाणे येथे ग्रा.प.मालकीचे जागेवर गट नं 397 वाणी समाज समागृह बांधणे 15/01/19 संकेत संजय बागडे -
  9 डोंगरी 2018-19 सुरगाणा आमदा बा-हे आमदा बा-हे व खिरडी येथे हायमास्ट बसविणे 14/01/19 विजया मजुर बांधकाम विधुत व दळण वळण व रंगकामगार सह संस्था मखमलाबाद -
  10 डोंगरी 2018-19 सुरगाणा श्रीभुवन श्रीभुवन आश्रमपाडा येथे एक हायमास्ट बसविणे 14/01/19 विजया मजुर बांधकाम विधुत व दळण वळण व रंगकामगार सह संस्था मखमलाबाद -
  11 डोंगरी 2018-19 सुरगाणा भेगु भेगुसावरपाडा पैकी आश्रमपाडा व चिंचाळे आश्रमपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 14/01/19 विजया मजुर बांधकाम विधुत व दळण वळण व रंगकामगार सह संस्था मखमलाबाद -
  12 आमदार निधी 2018-19 सटाणा सारदे सारदे येथे गावांतर्गत कॉक्रीटीकरण करणे 01/06/19 स्नेहल सयाजी देवरे मु.पो.सारदे -
  13 डोंगरी 2018-19 सटाणा तळवाडे भामेर तळवाडे भामेर जि.प.शाळेस कंपाऊट बांधणे 01/05/19 प्रेरणा मसमस सटाणा -
  14 खासदार निधी 2017-18 मालेगांव जाठपाडे जाठपाडे येथे हायमास्ट बसविणे 12/10/18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे सु बे अ नासिक -
  15 खासदार निधी 2017-18 मालेगांव निमगुले ग्रा.पं.निमगुले येथे हायमास्ट बसविणे 12/08/18 श्री. धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ नाशिक -
  16 खासदार निधी 2017-18 मालेगांव निबायती निबायती येथे हायमास्ट बसविणे 12/08/18 श्री. धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ नाशिक -
  17 खासदार निधी 2017-18 मालेगांव चौकटपाडे चौकटपाडे येथे हायमास्ट बसविणे 12/05/18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे सु बे अ नासिक -
  18 खासदार निधी 2017-18 मालेगांव मळगांव मळगांव येथे हायमास्ट बसविणे 12/05/18 श्री. धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ नाशिक -
  19 खासदार निधी 2017-18 मालेगांव शिरसोंडी शिरसोंडी येथे हायमास्ट बसविणे 12/05/18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे सु बे अ नासिक -
  20 डोंगरी 2018-19 कळवण भादवण भादवण येथे खुला सभागृह बांधणे 12/03/18 सरपंच ग्रा.प.भादवण ता.कळवण -
  21 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा डांगसौंदाणे डांगसौदाणे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 04/01/19 श्री.शुभम अशोक पवार -
  22 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा गुरुटेंभी गुरुटेंभी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 04/01/19 श्री.अरुण कांतीलाल जाधव -
  23 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा केळझर केळझर (गाडमाळ) श्येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.मिनाक्षी म.व बांध सह.संस्था बंधारपाडा -
  24 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा दसवेल दसवेल (तेलदरा) येथेअंणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.स्वप्निल रामचंद्र विरगावकर 9657353002
  25 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा अंतापूर अंतापूर (पाण्याची टाकी) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.स्वप्निल रामचंद्र विरगावकर 9657353002
  26 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा दसवेल दसवेल (पगारकर नगर) येथे इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.प्रशांत पांडुरंग देवरे 9422764949
  27 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा भिलवाड भिलवाड येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.यशोमती म.स.संस्था मर्या.अजमेर सौंदाने 9960061163
  28 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा अंतापूर अंतापूर (माळीगल्ली ) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.यशोमती म.स.संस्था मर्या.अजमेर सौंदाने 9960061163
  29 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा देवठाण देवठाणपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.भागाई म.स.सं.स. जुनी शेमळी 9970122464
  30 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा मुल्हेर मुल्हेर (ब्राम्हणगल्ली) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.उज्वल शशिकांत अमृतकर 8390082944
  ujawal445566@gmail.com
  31 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा शेवरे शेवरे (पांढरी) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.उज्वल शशिकांत अमृतकर 8390082944
  ujawal445566@gmail.com
  32 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा अजंदे अजंदे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.संकेत संजय बागडे 9158140055
  sank5566@gmail.com
  33 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा अंतापूर अंतापूर (मळगावपाडा ) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.उज्वल शशिकांत अमृतकर 8390082944
  ujawal445566@gmail.com
  34 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा कातरवेल कातरवेल येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.स्वप्निल रामचंद्र विरगावकर 9657353002
  35 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा कातरवेल कातरवेल ( राजापूर) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.प्रशांत पांडुरंग देवरे 9422764949
  36 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा जैतापूर जैतापूर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.बाबेश्वर म.सं.सं.माळीवाडा -
  37 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा अंतापूर अंतापूर (पेठ गल्ली) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.बाबेश्वर म.सं.सं.माळीवाडा -
  38 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा मोहोळांगी मोहोळांगी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.प्रशांत पांडुरंग देवरे 9422764949
  39 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा देवठाण देवठाण येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.बाबेश्वर म.सं.सं.माळीवाडा -
  40 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा भिलवाड भिलवाड (वडाखेल) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.भागाई म.स.सं.स. जुनी शेमळी 9970122464
  41 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा दसाने दसाने (आदिवासी वस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 चे.यशोमती म.स.सं.अजमेर सौदाने 9960062163
  42 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण गणोरे गणोरे ये्‌्थे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.गोरख शिवाजी बोडके -
  43 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण गणोरे गांगुर्डेपाडा ये्‌्थे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.गोरख शिवाजी बोडके -
  44 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण पिंपळे बु. उंबरबन येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 03/01/19 श्री.राहुल सुकदेव आव्हाड -
  45 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण मोकभणगी मोकभणगी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.कुणाल सुरेश अमृतकर 7507155515
  46 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा कासटबारी कासटबारी येांथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.प्रविण निवृत्ती आवारी -
  47 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा काशिशेंबा काशिशेंबा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.मनिष पोपटराव जाधव -
  48 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा जांभुळपाडा जांभुळपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.अरुण कांतीलाल जाधव -
  49 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा पळशेत पळशेत येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.अरुण कांतीलाल जाधव -
  50 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा पातळी पातळी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विजय अशोक चव्हाण -
  51 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा कुकुडमुंडा कुकुडमुंडा (उंबरमाळ) शेथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विजय अशोक चव्हाण -
  52 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा डोलारे डोलारे यंथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विजय अशोक चव्हाण -
  53 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा सोनगीर सोनगीर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.मंदार रमेश वाघ -
  54 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा गोपाळपूर गोपाळपूर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.मंदार रमेश वाघ -
  55 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा बा-हे बा-हे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विशाल रमेश काकळीज -
  56 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा चिकापाडा चिकारपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विशाल रमेश काकळीज -
  57 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा निंबारपाडा निंबारपाडा यंथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.उमेश हिरामण मोरे -
  58 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा हनुमंतपाडा हनुमंतपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.उमेश हिरामण मोरे -
  59 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण कळवण खु (शिंदेवाडी) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 चे.कळमथे म.स.सं.कुंडाने ता.कळवण -
  60 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण खिराड-2 खिराड-2 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.राहुल सुकदेव आव्हाड -
  61 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण रवळजी रवळजी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.कुणाल सुरेश अमृतकर -
  62 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण भडाणे भडाणे-1 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विनोद उत्तम जाधव -
  63 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण भडाणे भडाणे-2 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विनोद उत्तम जाधव -
  64 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण शिरसमणी शिरसमणी (महादेव नगर) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 चे.कोकण एरिया म.स.सं.कळवण 9422764195
  65 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण वडाळे ह निरगुडपाडा यंथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.राहुल सुकदेव आव्हाड -
  66 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण लिंगामा लिंगामापाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.नितेश देशिराम चव्हाण -
  67 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण वेरुळे वेरुळे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.नितेश देशिराम चव्हाण -
  68 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण खडकवन खडकवन येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.नरेश सिताराम कुमावत -
  69 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण देसगाव देसगाव-2 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.रोहित कालिदास चव्हाण -
  70 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण पळसदर पळसदर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.रोहित कालिदास चव्हाण -
  71 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण नाळीद नाळीद-2 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.विनोद उत्तम जाधव -
  72 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण उंबरबन उंबरबन येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.राहुल सुकदेव आव्हाड -
  73 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण मानूर मानूर दत्तमंदिर अंगणवाडीइमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 चे.ललित म.बां.सह.संस्था संभाजीनगर,कळवण -
  74 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण मळगाव खु दरापाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.आदित्य दिलीप देसले -
  75 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण मळगाव खु सिध्दार्थनगर अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.आदित्य दिलीप देसले -
  76 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण मळगाव खु दखनीपाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.आदित्य दिलीप देसले -
  77 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण पुनदनगर जांभाळ अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.अक्षय संजय बडवर -
  78 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण देसगाव देसगाव-1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.रोहित कालिदास चव्हाण -
  79 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण मानूर (कोल्हापूर फाटा)) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 चे.ललित म.स.सं.संभाजीनगर ता.कळवण -
  80 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण कळवण खु कळवण खु अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 02/01/19 श्री.रोहित कालिदास चव्हाण -
  81 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण मुंजवाड इंदिरानगर जि.प.शाळा दुरुस्ती मुंजवाड इंदिरानगर 01/11/19 जय संतोषी म.स.स.म मर्या.बागलाण 9604159973
  82 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 कळवण जयपुर जि.प.शाळा दुरुस्ती जयपुर 20/12/18 कुणाल सुरेश अमृतकर 7507155515
  83 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव चिखलओहोळ जि.प.शाळा चिखलओहोळ 13/12/18 माधव ठकोबा डोंगरे 9850164141
  84 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण मोरेनगर-2 जि.प.शाळा दुरुस्ती मोरेनगर-2 12/12/18 राजेंद्र पेडितराव पवार 768 9860062163
  85 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण बिजोरसे जि.प.शाळा दुरुस्ती बिजोरसे 12/03/18 केतन दत्तात्रेय कापुरे 9730644097
  86 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव टाकळी जि.प.शाळा दुरुस्ती टाकळी 12/03/18 ग्रामपंचायत टाकळी -
  87 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण खामलोण जि.प.शाळा दुरुस्ती खामलोण 23/11/18 बळीराजा मसस नवेगाव सटाणा -
  88 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-19 बागलाण दसाने जि.प.शाळा दुरुस्ती दसाने 20/11/22018 माधव ठकोबा डोंगरे 9850164141
  89 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-19 मालेगांव उमराणे जि.प.शाळा दुरुस्ती उमराणे 17/11/22018 ग्यानदेवदादा मससम सांगवी 9422763344
  90 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-19 मालेगांव गिरणारे जि.प.शाळा दुरुस्ती गिरणारे 17/11/22018 ग्यानदेवदादा मससम सांगवी 9422763344
  91 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-19 देवळा कनकापुर जि.प.शाळा दुरुस्ती कनकापुर 17/11/22018 प्रमोद व्यंकटराव पवार 8600276447
  92 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण मोरेनगर जि.प.शाळा दुरुस्ती मोरेनगर 04/09/18 राजेंद्र पेडितराव पवार 768 9860062163
  93 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण औंदाणेपाडा कौतिकपाडा जि.प.शाळा दुरुस्ती औंदाणेपाडा कौतिकपाडा 09/04/18 राजेंद्र पेडितराव पवार 769 9860062163
  94 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण डांगसौंदाणे जि.प.शाळा दुरुस्ती डांगसौंदाणे 27/07/18 शुभम अशोक पवार 7276141071
  95 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण डांगसौंदाणे 3 जि.प.शाळा डांगसौंदाणे 3 27/07/18 शुभम अशोक पवार 7276141071
  96 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 कळवण विठेवाडी (पा) जि.प.शाळा दुरुस्ती विठेवाडी (पा) 26/07/18 चे.कोकण एरीया म.स.स. आठंबे 9422764195
  97 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव टेहरे शिवनेरी नगर जि.प.शाळा दुरुस्ती टेहरे शिवनेरी नगर 24/07/18 अभिजित संतोष पाटील 9422764195
  98 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 कळवण विठेवाडी (पा) जि.प.शाळा दुरुस्ती धांद्री 26/03/18 संत जनार्दन म स स सटाणा -
  99 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण लखमापूर 2 जि.प.शाळा दुरुस्ती लखमापूर 2 26/03/18 संत जनार्दन म स स सटाणा -
  100 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण यशवंतनगर जि.प.शाळा दुरुस्ती यशवंतनगर 17/03/18 राजेंद्र पेडितराव पवार 768 9860062163
  101 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 कळवण भेंडी जि.प.शाळा दुरुस्ती भेंडी 17/03/18 कुणाल सुरेश अमृतकर 7507155515
  102 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 देवळा झिरेपिंपळ जि.प.शाळा झिरेपिंपळ 03/08/18 अमित म स स भावडे -
  103 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 देवळा वासोळ जि.प.शाळा वासोळ 03/06/18 सुशिल दौलत पगार -
  104 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 देवळा डोंगरगांव जि.प.शाळा दुरुस्ती डोंगरगांव 16/02/18 चे.अमित मससम भावडे -
  105 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 देवळा सावकी जि.प.शाळा दुरुस्ती सावकी 16/02/18 चे.अमित मससम भावडे -
  106 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव गिरणारे जि.प.शाळा दुरुस्ती गिरणारे 01/09/18 ग्यानदेवदादा मससम सांगवी 9422763344
  107 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव पाटणे जि.प.शाळा दुरुस्ती पाटणे 01/03/18 अभिजीत संतोष पाटील 9403406999
  108 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव दाभाडी मुले जि.प.शाळा दुरुस्ती दाभाडी मुले 01/03/18 अभिजीत संतोष पाटील 9403406999
  109 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव आघारखुर्द जि.प.शाळा दुरुस्ती आघारखुर्द 01/03/18 योगेश सुभाष खैर 9377946383
  110 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव गुंजाळवाडी जि.प.शाळा दुरुस्ती गुंजाळवाडी 01/03/18 योगेश सुभाष खैर 9377946383
  111 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 मालेगांव आधारखुर्द दौलतनगर जि.प.शाळा दुरुस्ती आधारखुर्द दौलतनगर 01/03/18 सचिन जाधवराव आहेर -
  112 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण बुंधाटे जि.प.शाळा दुरुस्ती बुंधाटे 16/02/18 चे.संत जनार्दन स्वामी म.स.सं.सटाणा -
  113 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण नामपुर उर्दु जि.प.शाळा दुरुस्ती नामपुर उर्दु 01/09/18 चे.संत जनार्दन स्वामी म.स.सं.सटाणा -
  114 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण नांदिन जि.प.शाळा दुरुस्ती नांदिन 01/09/18 चे.नबाई म.स.स. सोमपुर 9850650877
  115 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण चिराई जि.प.शाळा दुरुस्ती चिराई 01/09/18 सरपंच ग्रामपंचायत चिराई -
  116 2202H267-शाळा दुरुस्ती 2017-18 बागलाण लखमापूर जि.प.शाळा दुरुस्ती लखमापूर 22/01/18 गिरणा परिसर म.स.स. -
  117 3054-2722 2017-18 सटाणा अंतापुर जामोटी ते दगडपाडा रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे 08/01/18 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  118 3054-2722 2017-18 सटाणा दावलपाडा अंतापुर ते दावलपाडा ते इजिमा 2 रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 08/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  119 3054-2722 2017-18 सटाणा शेवरे शेवरे ते व्दारकाधिश साखर कारखाना ते अंतापुर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 08/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  120 3054-2722 2017-18 सटाणा दरेगांव दरेगावं ते कातरवेल रस्त्याचे मतबुतेीकरण व डांबरीकरण करणे 08/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  121 3054-2722 2017-18 सटाणा शेवरे शेवरे ते अंतापुर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 08/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  122 3054-2722 2017-18 सटाणा मळगांवपाडे अंतापुर ते मळगांवपाडे रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 05/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  123 3054-2722 2017-18 देवळा खामखेडा वरवंडी ते पाळेकरवस्ती भऊर रस्ता सुधारणा करणे 05/12/18 श्री.संजय बीरु चंदन -
  124 3054-2722 2017-18 देवळा खामखेडा खामखेडा ते लायकेश्वर रस्ता सुधारणा करणे 05/12/18 श्री.संजय बीरु चंदन -
  125 3054-2722 2017-18 देवळा विठेवाडी विठेवाडी ते सावकी रस्ता सुधारणा करणे 29/11/18 चे.अमित म.स.स.भवाडे -
  126 3054-2722 2017-18 देवळा सावकी सावकी ते ठेंगोडा रस्ता सुधारणा करणे 05/12/18 श्री.धिरेनकुमार पगार -
  127 3054-2722 2017-18 देवळा ठेंगोडा ठेगोडा ते सावकी रस्ता सुधारणा करणे 05/01/19 श्री.धिरेनकुमार पगार -
  128 3054-2722 2017-18 सटाणा गोविंदनगर गोविंदनगर ते अंतापुर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 05/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  129 3054-2722 2017-18 सटाणा मळगांवपाडे मळगांवपाडे ते पवारवस्ती रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 05/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  130 3054-2722 2017-18 देवळा खामखेडा खामखेडा सावकी विठेवाडी सावकी रस्ता सुधारणा करणे 05/12/18 श्री.संजय बीरु चंदन -
  131 3054-2722 2017-18 सटाणा मळगांवपाडे मळगांवपाडे ते अंतापुर स्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 05/01/19 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  132 खासदार निधी 2018-19 सुरगाणा हस्ते हस्ते ग्रा.प जागेवर सभामंडप बांधणे. 01/01/19 सरपंच ग्र.पं. हस्ते ता.सुरगाणा. -
  133 खासदार निधी 2018-19 मालेगांव येसगांव बु. येसगांव बु अंतर्गत खवडे गल्ली येथे रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे.  26/12/18 अक्षय संजय बंडवर सुबेअ नाशिक -
  134 खासदार निधी 2018-19 मालेगांव येसगांव बु. येसगांव बु सुतार गल्ली ते शेळकेचौक येथे रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे.  26/12/18 अक्षय संजय बंडवर सुबेअ नाशिक -
  135 खासदार निधी 2018-19 कळवण वरखेडा  वरखेड (खडकवन) येथे हायमास्ट बसविणे 20/12/18 धनलक्ष्मी म. बांध इले व वाहतुक संस्था नाशिक -
  136 खासदार निधी 2017-18 कळवण वरखेडा  वरखेडा येथे हायमास्ट बसविणे 13/12/18 धनलक्ष्मी म. बांध इले व वाहतुक संस्था नाशिक -
  137 खासदार निधी 2018-19 कळवण जयदर जयदर अंतर्गत पुणेगांव येथे हायमास्ट बसविणे.  12/11/18 धनलक्ष्मी म. बांध इले व वाहतुक संस्था नाशिक -
  138 खासदार निधी 2018-19 मालेगांव अजंग अजंग गावांर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे.  12/10/18 प्रशांत सर्जेराव पाटील सुबेअ नाशिक -
  139 खासदार निधी 2018-19 मालेगांव पोहाणे पोहाणे येथे गावांतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे.  12/03/18 सरपंच ग्र.पं. पोहाणे ता.मालेगांव -
  140 डोंगरी विकास  2018-19 कळवण भादवन भादवन येथे खुला सभागृह बांधणे 12/03/18 सरपंच ग्र.पं. भादवन ता.कळवण -
  141 खासदार निधी 2017-18 मालेगांव जळगांव  जळगांव ते सेक्शन ऐ रस्ते खडीकरण करणे. 20/11/18 सरपंच ग्र.पं. जळगांव ता.मालेगांव -
  142 डोंगरी विकास  2017-18 सुरगाणा तळपाडा तळपाडा हातरुंडी येथे हायमास्ट बसविणे 11/02/18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाणे सुबेअ नाशिक -
  143 डोंगरी विकास  2017-18 कळवण बेदीपाडा बेदीपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 11/01/18 व्हि.सी. लासलगांवकर सुबेअ. नाशिक -
  144 खासदार निधी 2017-18 कळवण निवाणे  निवाणे येथे सभामंडप बांधणे. 20/10/18 सरपंच ग्र.पं. निवाणे. ता.कळवण -
  145 डोंगरी विकास  2017-18 देवळा भऊर  भऊर ते विठेवाडी शिवनाला रस्ता तयार करणे  17/03/18 अमित रंगकाम म.स.सो. देवळा  -
  146 डोंगरी विकास  2017-18 देवळा झिरेपिंपळे  झिरेपिंपळे ते सोनवणे वस्ती रस्ता तयार करणे  17/03/18 अमित रंगकाम म.स.सो. देवळा  -
  147 डोंगरी विकास  2017-18 देवळा खामखेडा खामखेडा ते पाटवस्ती रस्ता तयार करणे  17/03/18 अमित रंगकाम म.स.सो. देवळा  -
  148 डोंगरी विकास  2017-18 देवळा लोहणेर  लोहणेर ते जुना खालप रस्ता खडिकरण करणे 17/03/18 अमित रंगकाम म.स.सो. देवळा  -
  149 खासदार निधी 2017-18 देवळा पिंपळगांव  पिंपळगांव येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 धनलक्ष्मी म. बांध इले व वाहतुक संस्था नाशिक -
  150 खासदार निधी 2017-18 देवळा खामखेडा  खामखेडा येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 धनलक्ष्मी म. बांध इले व वाहतुक संस्था नाशिक -
  151 खासदार निधी 2017-18 देवळा वाजगांव  वाजगांव येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 श्री. धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ नाशिक -
  152 खासदार निधी 2017-18 देवळा दहिवड  दहिवड येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 श्री. योगेश दिगंबर शिंदे सुबेअ नाशिक -
  153 खासदार निधी 2017-18 सटाणा कोडवेल कोडवेल येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 श्री. धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ नाशिक -
  154 खासदार निधी 2017-18 सटाणा ढोलबारे ढोलबारे येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 श्री. धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ नाशिक -
  155 खासदार निधी 2017-18 सटाणा रातीर  रातीर  येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे सु बे अ नासिक -
  156 खासदार निधी 2017-18 सटाणा अजमेर सौंदाणे अजमेर सौंदाणे येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 श्री. धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ नाशिक -
  157 खासदार निधी 2017-18 कळवण भेंडी निवाणे भेंडी निवाणे येथे एक मिनी एल.इ.डि. हायमास्ट बसविणे. 03/08/18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे सु बे अ नासिक -
  158 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा उंबरठाण उपकेंद्र उंबरठाण येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 01-03-19 श्री.कपिल जयंत भदाणे -
  159 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा कुकुडणे उपकेंद्र कुकुडणे येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 01-03-19 श्री.कपिल जयंत भदाणे -
  160 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा रगतविहीर उपकेंद्र रगतविहीर येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 01-03-19 श्री.अंकुश राजाराम जाधव -
  161 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा करंजुल उपकेंद्र करंजुल येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 01-03-19 श्री.अंकुश राजाराम जाधव -
  162 2211 सार्व.आरोग्य 2017-19 कळवण पिळकोस उपकेंद्र पिळकोस येथे इमारत दुरुस्ती व संरक्षण भिंत बांधणे 01-03-18 चे.कळंमथे .म.व सस -
  163 2212 सार्व.आरोग्य 2017-20 सुरगाणा अंबाठा उपकेंद्र अंबाठा येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 01-03-18 श्री.अजिंक्य राजेंद्र घोरपडे -
  164 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा काठीपाडा उपकेंद्र काठीपाडा येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 01-03-19 श्री.अजिंक्य राजेंद्र घोरपडे -
  165 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा खुंटविहीर दपकेंद्र खुंटविहीर येथे इमारत दुरुस्ती करणे 01-03-19 श्री.अजिंक्य राजेंद्र घोरपडे -
  166 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा मनखेड प्रा.आ.केंद्र मनखेड येथे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान इमारत दुरुस्ती करणे 12-21-18 ्‌्श्री.सचिन जयराम खापरे -
  167 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण नविबेज उपकेंद्र नविबेज परिसर  दुरुस्ती  करणे 12-16-18 चे.ललित म.स.व बांध.सह सो -
  168 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा माणी उपकेंद्र माणी येथे हायमास्ट बसविणे 8/12/2018/ श्री.रुषिकेश गोविंद चिक्षले -
  169 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण पाळे उपकेंद्र पाळे येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 12-08-18 श्री.कुणाल सुरेश अमतकर -
  170 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण भेंडी उपकेंद्र भेंडी येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 12-08-18 श्री.कुणाल सुरेश अमतकर -
  171 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा बोरगाव प्रा.आ.केंद्र बोरगाव आवारात हायमास्ट बसविणे 12-08-18 श्री.रुषिकेश गोविंद चिक्षले -
  172 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण ति-हळ प्रा.आ.केंद्र ति-हळ येथे सोलर स्ट्रिट लाईट बसविणे 12-04-18 श्री.रोहित संजय पाटील -
  173 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव अस्ताने उपकेंद्र अस्ताने येथे प्रसुतीगृह दुरुस्ती करणे 11-30-18 श्रीम.प्रियंका राजेंद्र पवार -
  174 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण दळवट प्रा.आ.केंद्र दळवट येथे सोलर वॉटर हिटर बसविणे 11-30-18 श्री.सागर दिगंबर येवला -
  175 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण नांदुरी प्रा.आ.केंद्र नांदुरी येथे सोलर वॉटर हिटर बसविणे 11-30-18 श्री.सागर दिगंबर येवला -
  176 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण मोकभणगी प्रा.आ.केंद्र मोकभणगी येथे सोलर वॉटर हिटर बसविणे 11-30-18 श्री.रोहित संजय पाटील -
  177 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण नवी बेज प्रा.आ.केंद्र नवी बेज येथे सोलर वॉटर हिटर बसविणे 11-30-18 श्री.रोहित संजय पाटील -
  178 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण नवी बेज प्रा.आ.केंद्र नवी बेज येथे सोलर स्ट्रीट लाईट बसविणे 11-30-18 श्री.रोहित संजय पाटील -
  179 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण नांदुरी प्रा.आ.केंद्र नांदुरी  येथे सोलर स्ट्रीट लाईट बसविणे 11-30-18 श्री.सागर दिगंबर येवला -
  180 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा भवाडा उपकेंद्र भवाडा येथे रिवायरिंग करणे 11-17-18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे -
  181 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा खामखेडा प्रा.आ.केंद्र खामखेडा युथे मुख्य इमारत दुरुस्ती करणे 12-29-18 चे.दौलत म.स.सं.रामेश्वर -
  182 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा सावकी उप केंद्र सावकी  येथे परिसर सुधारणा करणे 12-29-18 चे.दौलत म.स.सं.रामेश्वर -
  183 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा भऊर उप केंद्र सावकी  येथे तार कंपांऊड व परिसर सुधारणा करणे 12-29-18 चे.दौलत म.स.सं.रामेश्वर -
  184 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा विठेवाडी उपकेंद्र विठेवाडी परिसर सुधारणा करणे 12-29-18 चे.दौलत म.स.सं.रामेश्वर -
  185 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा खरशेत उपकेंद्र खरशेत येथे  रिवायरिंग करणे 11-17-18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे -
  186 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा चिंचपा्‌्‌्‌डा उपकेंद्र चिंचपाडा येथे रिवायरिंग करणे 11-17-18 श्री.प्रसाद सुरेश सोनवणे -
  187 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 बागलाण मुल्हेर प्रा.आ.केंद्र मुल्हेर इमारत दुरुस्ती करणे 11-15-18 श्री.स्वनिल भालचंद्र   विरगावकर -
  188 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा दहिवड प्रा.आ.केंद्र दहिवड येथे संरक्षण भिंत दुरुस्त करणे 11-03-18 श्री.प्रदिप प्रकाश खैरनार -
  189 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा दहिवड प्रा.आ.केंद्र दहिवड येथे इमारत व परिसर सुधारणा  करणे 11-03-18 श्री.प्रदिप प्रकाश खैरनार -
  190 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा दहिवड प्रा.आ.केंद्र दहिवड येथे फरशी बसविणे 11-03-18 श्री.प्रदिप प्रकाश खैरनार -
  191 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा उंबरठाण उपकेंद्र उंबरठाण येथे रिवायरिंग   करणे 11-03-18 चे.लक्षदिप मजूर सहकारी संस्था मर्या.पंचवटी नाशिक -
  192 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा बा-हे उप केंद्र बा-हे येथे संरक्षण भिंत दुरुस्त करणे 11-01-18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  193 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा मोहपाडा उपकेंद्र मोहपाडा येथे रिवायरिंग करणे 11-01-18 श्री.हरिष हिरामण पाटील -
  194 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा ठाणगाव उपकेंद्र ठाणगाव सेथे रिवायरिंग  करणे 11-01-18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाने -
  195 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा काठीपाडा उपकेंद्र काठीपाडा येथे रिवारिंग करणे 11-01-18 श्री.किरण कैलास गोराडे -
  196 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा लोहणेर उपकेंद्र लोहणेर येथे हायमास्ट व स्ट्रीट लाईट बसविण्सो 11-01-18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाने -
  197 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा माणी उपकेंद्र माणी येथे रिवायरिंग करणे 11-01-18 श्री.हरिष हिरामण पाटील -
  198 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा घागबारी उपकेंद्र घागबारी येथे रिवायरिंग करणे 11-01-18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाने -
  199 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा रगतविहीर उपकेंद्र रगतविहीर येथे रिवायरिंग करणे ता.सुरगाणा 11-01-18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाने -
  200 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा अंबाठा उपकेंद्र अंबाठा येथे रिवायरिंग  करणे 11-03-18 श्री.हरिष हिरामण पाटील -
  201 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा ठाणगाव उपकेंद्र ठाणगाव येथे प्रसुतीगृह व इमारत दुरुस्त करणे 10-29-18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  202 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा भवाडा उपकेंद्र भवाडा येथे ड्रेनेज व अंतर्गत सुधारणा करणे 10-29-18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  203 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा कळमणे उपकेंद्र कळमण्णे येथे संरक्षण भिंत दुरुस्त करणे 10-29-18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  204 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा जाहुले उपकेंद्र जाहुलेा येथे परिसर सुधारणा करणे 10-29-18 श्री.अंकुश अशोक सुर्यवंशी -
  205 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा कनकापूर उपकेंद्र कनकापूर येथे इमारत पाणी पुरवठा व अंतर्गत दुरुस्ती करणे 10-26-18 श्री.शाहु कृष्णराज पवार -
  206 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा सुभाषनगर उपकेंद्र सुभाषनगर येथे इमारत पाणी पुरवठा व अंतर्गत दुरुस्ती करणे 10-26-18 श्रीम.शोभा सुरेश पवार -
  207 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा रामेश्वर उपकेंद्र रामेश्वर येथे इमारत पाणी पुरवठा व अंतर्गत दुरुस्ती करणे 10-26-18 श्रीम.शोभा सुरेश पवार -
  208 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा खर्डे (वा) उपकेंद्र खर्डे (वा) येथे इमारत पाणी पुरवठा व अंतर्गत दुरुस्ती करणे 10-26-18 श्रीम.शोभा सुरेश पवार -
  209 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा खर्डे (वा) उपकेंद्र खर्डे (वा) येथे इमारत  दुरुस्ती करणे 10-26-18 श्री.शाहु कृष्णराज पवार -
  210 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा वाजगाव उपकेंद्र वाजगाव येथे इमारत पाणी पुरवठा व अंतर्गत दुरुस्ती करणे 10-26-18 श्री.शाहु कृष्णराज पवार -
  211 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण देवळीवणी उप केंद्र देवळी वणी परिसर सुधारणा करणे 10-26-18 चे.कोकण एरिया मजूर सह.संस्था आठंबे -
  212 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण मोकभणगी प्रा.आ.केंद्र मोकभणगी येथे हायमास्ट व पथदिप बसविणे 09-26-18 श्री.बापूसाहेब पुंडलिक देशमुख -
  213 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण उंबरगव्हाण प्रा.आ.केंद्र उंबरगव्हाण येथे हायमास्ट व पथदिप बसविणे 09-26-18 श्री.बापूसाहेब पुंडलिक देशमुख -
  214 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 बागलाण ब्राम्हणगाव प्रा.आ.केंद्र ब्राम्हणगाव येथे इमारत दुरुस्त करणे 09-25-18 श्री.सन्नी अरविंद शर्मा -
  215 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा पळसन प्रा.आ.केंद्र पळसन यैथे परिसर सुधारणा करणे 09-06-18 श्री.अंकुश अशोक सुर्यवंशी -
  216 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा मनखेड उपकेंद्र मनखेड येथे इमारत पाणी पुरवठा व अंतर्गत दुरुस्ती करणे 09-06-18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  217 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा चिंचपाडा उपकेंद्र चिंचपाडा (पळसन) येथे इमारत दुरुस्त करणे 09-06-18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  218 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण चणकापूर उपकेंद्र चणकापूर येथे परिसर सुधारणा करणे 09-06-18 श्री.अमोल गोरख सोनवणे -
  219 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण ति-हळ उपकेंद्र ति-हळ येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 09-06-18 श्री.अमोल गोरख सोनवणे -
  220 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण नाळीद उप केंद्र नाळीद येथे परिसर सुधारणा  करणे 09-06-18 श्री.अमोल गोरख सोनवणे -
  221 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण विसापूर उपकेंद्र विसापूर येथे परिसर सुधारणा करणे 09-06-18 श्री.स्वनिल शालिकराव तोरवणे -
  222 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण दहयाने उपकेंद्र दहयाने येथे परिसर सुधारणा करणे 09-06-18 श्री.स्वनिल शालिकराव तोरवणे -
  223 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण वरखेडा उपकेंद्र वरखेडा येथे परिसर सुधारणा करणे 09-06-18 श्री.स्वनिल शालिकराव तोरवणे -
  224 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण गोराणे उपकेंद्र गोराणे येथे परिसर सुधारणा करणे 09-06-18 श्री.अमोल रमेश देवरे -
  225 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण मानूर उपकेंद्र मानूर येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 09-06-18 चे.महालक्ष्मी मजूर बांधकाम सह.संस्था मानूर -
  226 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा दहिवड उपकेंद्र दहिवड येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 09-06-18 श्री.नितीन उत्तमराव निकम -
  227 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 देवळा पिंपळगाव (वा) उपकेंद्र पिंपळगाव (वाखारी) येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 09-06-18 श्री.नितीन उत्तमराव निकम -
  228 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा माणी उपकेंद्र माणी येथे संरक्षण भिंत दुरुस्तीकरणे 09-03-18 श्री.आदेश आण्णा शिंदे -
  229 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा प्रतापगड उप केंद्र प्रतापगड येथे परिसर सुधारणा करणे 09-03-18 श्री.आदेश आण्णा शिंदे -
  230 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा सालभोये उपकेंद्र सालभोये येथे इमारत दुरुस्त करणे 09-03-18 श्री.आदेश आण्णा शिंदे -
  231 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा हटटी उपकेंद्र हटटी  येथे रिवायरिंग करणे 08-27-18 श्री.योगेश दिगंबर शिंदे -
  232 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा बोरगाव उपकेंद्र बोरगाव ये्‌थे रिवायरिंग करणे 08-27-18 श्री.योगेश दिगंबर शिंदे -
  233 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा खोकरी उपकेंद्र खोकरी  येथे रिवायरिंग करणे 08-27-18 श्री.योगेश दिगंबर शिंदे -
  234 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा सालभोये उपकेंद्र सालभोये  येथे रिवायरिंग करणे 08-27-18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाने -
  235 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा प्रतापगड उपकेंद्र प्रतापगड येथे रिवायरिंग करणे 08-27-18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाने -
  236 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 सुरगाणा अलंगूण उपकेंद्रअलंगूण  येथे रिवायरिंग करणे 08-27-18 श्री.ज्ञानेश्वर जगदिश भदाने -
  237 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण ति-हळ प्रा.आ.केंद्र ति-हळ येथे अंतर्गत रस्ता दुरुस्ती करण्सो 08-18-18 श्री.प्रदिप प्रकाश खैरनार -
  238 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण देसगाव उपकेंद्र देसगाव येथे परिसर सुधारणा करणे 08-18-18 श्री.प्रदिप प्रकाश खैरनार -
  239 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण देवळीक-हाड उपकेंद्र देवळी क-हाड येथे परिसर सुधारणा करणे 08-18-18 श्री.प्रदिप प्रकाश खैरनार -
  240 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण नवी बेज प्रा.आ.केंद्र नवी बेज येथे परिसर सुधारणा करणे 08-18-18 श्री.कुणाल सुरेश अमृतकर -
  241 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण पाळे खु उपकेंद्र पाळे खु येथे इमारत दुरुस्ती व परिसर सुधारणा  करणे 08-18-18 श्री.कुणाल सुरेश अमृतकर -
  242 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण गोपाळखडी उपकेंद्र गोपाळखडी  येथे इमारत दुरुस्ती व परिसर सुधारणा  करणे 08-18-18 श्री.कुणाल सुरेश अमृतकर -
  243 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण जुनी बेज उपकेंद्र जुनी बेज येथे इमारत दुरुस्ती व परिसर सुधारणा करणे 08-18-18 चे.प्रेरणा मजूर बांधकाम  सह.संस्था  ओतूर -
  244 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 कळवण निवाणे उपकेंद्र निवाणे येथे इमारत दुरुस्ती व परिसर सुधारणा करणे 08-18-18 चे.प्रेरणा मजूर बांधकाम  सह.संस्था  ओतूर -
  245 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव करंजगव्हाण उपकेंद्र करंजगव्हाण येथे इमारत दुरुस्ती  करणे 08-06-18 श्री.स्वप्निल अनिल पवार -
  246 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव वडगाव उपकेंद्र वडगाव येथे प्रसुतीगृह दुरुस्ती  करणे 08-06-18 चे.भगवती मजूर बांधकाम सह.संस्था मर्या.शेंदूर्णी -
  247 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव तळवाडे उपकेंद्र तळवाडे येथे प्रसुतीगृह दुरुस्ती  करणे 08-06-18 चे.भगवती मजूर बांधकाम सह.संस्था मर्या.शेंदूर्णी -
  248 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव तळवाडे उपकेंद्र तळवाडे येथे संरक्षण भिंत बांधणे 08-06-18 चे.भगवती मजूर बांधकाम सह.संस्था मर्या.शेंदूर्णी -
  249 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव अजंग उपकेंद्र अजंग  प्रसुतीगृह दुरुस्ती  करणे 08-06-18 चे.वैजनाथ मजूर बांधकाम  सह.संस्था देवघट -
  250 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव दाभाडी उपकेंद्र दाभाडी प्रसुतीगृह दुरुस्ती  करणे 08-06-18 श्रीम.प्रियंका राजेंद्र पवार -
  251 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव मळगाव उपकेंद्र मळगाव इमारत दुरुस्ती करणे 08-06-18 चे.माळमाथा मजूर बांधकाम सह.संस्था शेंदूर्णी -
  252 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव चंदनपुरी उपकेंद्र चंदनपुरी  प्रसुतीगृह दुरुस्ती  करणे 08-06-18 चे.माळमाथा मजूर बांधकाम सह. संस्था शेंदूर्णी -
  253 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव येसगाव उपकेंद्र येसगाव बु.इमारत दुरुस्ती करणे 08-06-18 चे.माळमाथा मजूर बांधकाम सह.संस्था शेंदूर्णी -
  254 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव मुंगसे  उपकेंद्र मुंगसे  यंथे पेव्ह ब्लॉक बसविणे 07-04-18 श्री.अभिजित संतोष पाटील पंचवटी नाशिक -
  255 2210 सार्व.आरोग्य 2017-18 मालेगाव लोहणेर उपकेंद्र लोहणेर येथे आवारात पेव्हर ब्लॉक  बसविणे 07-04-18 श्री.अभिजित संतोष पाटील पंचवटी नाशिक -
  256 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा किकवारी भिलदर ते वरचे भिलदर रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 118 3.9.18 योगेश सुभाष खैर -
  257 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा इजिमा 57 ते मळगांव पिसोरे चिंचपाडे पठावे दिगर रस्ता व मोरी संरक्षण भिंत बांधणे 3.9.18 निखिल योगेश देसले -
  258 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा गोेळवाड ते चिंचाळे रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 94 3.9.18 योगिता कौतिक मोरे -
  259 3054-0407 2017-18 सटाणा बाभुळणे बाभुळणे ते बोरसोंडा रस्ता सुधारणा करणे किमी 0/00 ते1/00ग्रामा 35 3.9.18 केतन दत्तात्रय कापुरे -
  260 3054-0407 2017-18 सटाणा कपारभवानी कपारभवानी जामोटी धरणबारी खरड भाटेपाडा रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 55 3.9.18 सुशिल दौलतराव पगार -
  261 3054-0407 2017-18 सटाणा मुल्हेर मुल्हेर ते रायमळा रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा18 3.9.18 आदित्य दिलिप देसले -
  262 3054-0407 2017-18 सटाणा अंतापुर अंतापुर ते दावलमलिक व्दारकाधिश कारखाना रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 27 3.9.18 आदित्य दिलिप देसले -
  263 3054-0407 2017-18 सटाणा दावलमलिक दावलमलिक ते देवस्थान ते एस.एच20 ॲप्रोच रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा110 3.9.18 अमित राजेंद्र बधान -
  264 3054-0407 2017-18 सटाणा मुल्हेर मुल्हेर ते बाभेश्वर रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा31 3.9.18 केतल दत्तात्रय कापुरे -
  265 3054-0407 2017-18 सटाणा माळीवाडे गणेशनगर माळीवाडे भिलाटी बाभेश्वर रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 80 3.9.18 सिध्दांत अजयकुमार बच्छाव -
  266 3054-0407 2017-18 सटाणा जाखोड एम डी आर 55 तेनरकोळ जाखोड रस्त्यावर मोरी बांधणे 6.9.18 निखिल योगेश देसले -
  267 3054-0407 2017-18 सटाणा वाडीचौल्हेर प्राजिमा 55 ते वाडीचौल्हेर रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा128 6.9.18 रोशन हरी अलई -
  268 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा चाफापाडा ते जोरण कपालेश्वर रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 60 6.9.18 सुशिल दौलतराव पगार -
  269 3054-0407 2017-18 सटाणा डांगसौंदाणे ग्रामा 72 ते डांगसौंदाणे वळण रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 72 6.9.18 विवेक सुरेश पिंगळे -
  270 3054-0407 2017-18 सटाणा केळवण प्रजिमा 3 केळवण रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे 6.9.18 महेश दादाजी बच्छाव -
  271 3054-0407 2017-18 सटाणा जामणेपाडा एस एच 20 ते जामणेपाडा रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 74 6.9.18 करिष्मा बाबाजी सोनवणे -
  272 3054-0407 2017-18 सुरगाणा लहानघोडी म् प्रजिमा - 2 लहानघोडी मोठी घोडी सा.क्र.5/700 रस्त्यावर तळफरशी करणे 6.9.18 प्रशांत ेदिनकर पाटील -
  273 3054-0407 2017-18 सुरगाणा खडकी रामा-22 खडकी गांडाळविहीर सा.क्र.2/300 रस्त्यावर मोरी बांधणे 6.9.18 श्री.कल्पेश बच्छाव -
  274 3054-0407 2017-18 सुरगाणा गांेदुणे रामा -22 ते गांेदुणे भाटेपाडा सा.क्र.1/350 रस्त्यावर मोरी बांधणे 6.9.18 श्री.कल्पेश बच्छाव -
  275 3054-0407 2017-18 सुरगाणा जामुनदरा इजिमा-83 जामुनदरा अंबाठा सा.क्र.1/300 रस्त्यावर मोरी बांधणे 6.9.18 श्री.कल्पेश बच्छाव -
  276 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा दावलपाडा ते रामा 20 गोविंदनगर रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 27 6.9.18 आदित्य दिलिप देसले -
  277 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा पठावे ते सावरपाडा रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 130 6.9.18 विशाल बाळु आहिरे -
  278 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा मुल्हेर किल्ला ते मळगांवपाडा ते पवारवाडी रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 65 6.9.18 सुशिल दौलतराव पगार -
  279 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा महात्माफुलेनगर ते (धनाळेपाडा)माघदेव रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 87 6.9.18 प्रविण निवृत्ती आवारी -
  280 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा मोहलांगी ते जैतापुर रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा100 6.9.18 योगिता कौतिक मोरे -
  281 3054-0407 2017-18 सुरगाणा सुरगाणा वडगावं ते बिवळ सा.क्र.4/500 रस्त्यावर मोरी बांधणे 6.9.18 प्रशांत दिनकर पाटील -
  282 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा महात्माफुलेनगर ते खा-याओहळ रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 92 6.9.18 प्रविण निवृत्ती आवारी -
  283 3054-0407 2017-18 सटाणा अंतापुर अंतापुर ते वरची भिलाटी ते पाण्याची टाकी रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 85 6.9.18 प्रविण निवृत्ती आवारी -
  284 3054-0407 2017-18 सटाणा मुल्हेर मुल्हेर ते मुल्हेर किल्ला मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 53 3.9.18 स्नेहल सयाजी देवरे -
  285 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा हरणबारी विसापुर जैतापुर रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 93 3.9.18 योगिता कौतिक मोरे -
  286 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा प्रजिमा 47 ते साळवण रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 119 3.9.18 रोशन हरी अलई -
  287 3054-0407 2017-18 सटाणा पठावे पठावे ते चिंचपाडा रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे 117 3.9.18 योगेश सुभाष खैर -
  288 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा जाड ते गोकुळपाडा ते गव्हाणपाडा रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 75 3.9.18 स्नेहल सयाजी देवरे -
  289 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा मुल्हेर ते उध्दव महाराज समाधी रस्ता मोरी व संरखण भिंत बांधणे ग्रामा39 3.9.18 स्नेहल सयाजी देवरे -
  290 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा SH21 ते भेंडगव्हाण रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 116 3.9.18 योगेश सुभाष खैर -
  291 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा भिलवाड ते वडाखेल रस्ता मोरी बांधणे ग्रामा 7 3.9.18 निखिल योगेश देसले -
  292 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा साल्हेर किल्ला ते देवीमंदीर भवानी मंदीर रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे 3.9.18 अमित राजेंद्र बधान -
  293 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा अंतापुर ते दसवेल रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 83 3.9.18 सिध्दांत अजयकुमार बच्छाव -
  294 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा शिवारपांधी शेवरे देवस्थान माळीवाडे रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 71 3.9.18 राजेंद्र पांडुरंग सोनवणे -
  295 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा शेवरे ते व्दारकाधिश रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 36 3.9.18 केतन दत्तात्रय कापुरे -
  296 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा अंतापुर ते मळगांव रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 114 3.9.18 अमित राजेंद्र बधान -
  297 - 2017-18 सुरगाणा सुरगाणा प्रजिमा -3 घाणीचा पाडा राज्यहदद सा.क्र.4/800 रस्त्यावर मोरी बांधणे 3.9.18 श्री.निखिल योगेश देसले -
  298 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा प्रजिमा 47 ते गुळमाडपाडा रस्त्यावर मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा  128 3.9.18 रोशन हरी अलई -
  299 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा एस एच 7 ते तुंगणदिगर ते इजिमा 106 रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 67 3.9.18 राजेंद्र पांडुरंग सोनवणे -
  300 3054-0407 2017-18 सटाणा सटाणा एस एच 19 देवपुर दहींदुले रस्ता मोरी  व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 70 6.9.18 राजेंद्र पांडुरंग सोनवणे -
  301 3054-0407 2017-18 सटाणा डांगसौंदाणे डांगसौंदाणे क-हाळेपाडा ते किकवारी रस्ता सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 4/00 ग्रामा 78 6.9.18 सिध्दांत अजयकुमार बच्छाव -
  302 3054-0407 2017-18 सटाणा कातरवेल कातरवेल तेें दरेगांव रस्ता मोरी व संरक्षण भिंत बांधणे ग्रामा 53 6.9.18 नेहा रुपचंद्र शिंदे -
  303 खासदार निधी 2017-18 सटाणा वरचे टेभे वरचे टेभे येथे रस्ता काँक्रटीकरण करणे ता. सटाणा 04-20-18 सरपंच ग्रामपंचायत टेंभे ता. सटाणा -
  304 खासदार निधी 2017-18 सटाणा राहुड राहुड येथे रस्ता काँक्रटीकरण करणे ता. सटाणा 04-20-18 सरपंच ग्रामपंचायत चिराई राहुड ता. सटाणा -
  305 खासदार निधी 2017-18 कळवण विरशेत चाफापाडा ग्रामपंचायत विरशेत चाफापाडा येथे पिकअपशेड बांधणे 03-01-18 संकेत राजेन्द्र डोखळे -
  306 खासदार निधी 2017-18 कळवण मांगलीदर (बोळकीपाडा मांगलीदर (बोळकीपाडा) येथे पिकअपशेड बांधणे 03-01-18 संकेत राजेन्द्र डोखळे -
  307 खासदार निधी 2017-18 कळवण रवळजी ग्रामपंचायत रवळजी अंतर्गत पिकअपशेड बांधणे 03-01-17 संकेत राजेन्द्र डोखळे -
  308 खासदार निधी 2017-18 कळवण कोसुर्डै ग्रामपंचायत कोसुर्डै अंतर्गत जामले हा येथे हायमास्ट बसविणे ता. कळवण 11-12-17 चे. धनलक्ष्मी म.बंाधकाम इले.वाहतुक सह.सं. नाशिक -
  309 खासदार निधी 2017-18 कळवण भगुर्डी गृप ग्रामपंचायत भगुर्डी अंतर्गत ग्रा.प. जागेवर सभामंडप बंाधणे ता. कळवण 01-29-18 गृप ग्रामपंचायत भगुर्डी ता. कळवण -
  310 खासदार निधी 2017-18 देवळा वरवंडी ग्रामपंचायत वरवंडी येथे पाळेकर वस्तीजवळ पिकअपशेड बांघणे 03-01-18 श्री.अक्षय संजय बंडवर, सुबेअ. नाशिक -
  311 खासदार निधी 2017-18 देवळा वाजगंाव ग्रा.प. वाजगंाव  येथे हायमास्ट (दिपस्तंभ) बसविणे ता. देवळा 02-28-18 योगेश दिगंबर शिंदे -
  312 खासदार निधी 2017-18 देवळा खर्डे ग्रा.प. खर्डे  येथे हायमास्ट (दिपस्तंभ) बसविणे ता. देवळा 02-28-18 योगेश दिगंबर शिंदे -
  313 खासदार निधी 2017-18 देवळा कनकापुर ग्रा.प. कनकापुर  येथे हायमास्ट (दिपस्तंभ) बसविणे ता. देवळा 02-28-18 ज्ञानेश्वर जगदिश भदाणे -
  314 खासदार निधी 2017-18 देवळा मटाणे ग्रा.प. मटाणे  येथे हायमास्ट (दिपस्तंभ) बसविणे ता. देवळा 02-28-18 ज्ञानेश्वर जगदिश भदाणे -
  315 खासदार निधी 2017-18 देवळा .व-हाळे ग्रा.पं.व-हाळे येथे ग्रा.प.मालकीच्या जागेवर सभामंडप (डोम्) बांधणे. 04-10-18 उज्वल म.स.स दत्तडोंगरगांव -
  316 खासदार निधी 2017-18 सुरगाणा भवाडा ग्रामपंचायत भवाडा अंतर्गत दुधवळ येथे जि.प.शाळेजवळ ग्रा.प.च्या जागेजवळ सभामंडप बांधणे 11-23-17 सरपंच ग्रामपंचायत भवाडा ता. सुरगंाणा -
  317 खासदार निधी 2017-18 सुरगाणा बा-हे ग्रामपंचायत बा-हे अंतर्गत मौजे सर्कलपाडा येथे ग्राप च्या जागेवर सभामंडप बांधणे 11-12-17 सरपंच ग्रामपंचायत बा-हे ता. सुरगंाणा -
  318 खासदार निधी 2017-18 सुरगाणा हट्टी ग्रुपग्रामंपचायत हट्टी अंतर्गत श्रीभुवन पैकी मोटीचापाडा येथे ग्राप च्या जागेवर सभामंडप बांधणे 09-22-17 सरपंच ग्रामपंचायत हटटी ता. सुरगंाणा -
  319 खासदार निधी 2017-18 सुरगाणा हेदपाडा हेदपाडा ते मनखेड रस्ता किमी 0/2 घटीतील गटार काढणे ता. सुरगंाणा 10-25-17 श्री. दिलीप मधुकर चव्हाणके -
  320 खासदार निधी 2017-18 सुरगाणा सुकतळे सुकतळे ते मास्तेमान रस्ता किमी 0ते 2 घाटीतील गटार काढणे ता. सुरगंाणा 10-25-17 श्री. सचिन जयराम खापरे -
  321 खासदार निधी 2017-18 सुरगाणा मांगदे मांगदे ते चिकाडी रस्ता किमी 0/ते 2 घाटीतील गटार काढणे ता. सुरगंाणा 10-25-17 श्री. सचिन जयराम खापरे -
  322 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव टेहरे टेहरे येथे खेळाचे मैदान  सपाटीकरण करणे ता. मालेगंाव 03-17-18 श्री. महेश दादाजी बच्छाव मालेगंाव -
  323 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव सवंदगंाव सवंदगंाव भवानी चौक येथे रस्ता काँक्रटीकरण करणे ता. मालेगंाव9 07-20-18 सरपंच ग्रामपंचायत सवंदगंाव ता. मालेगंाव -
  324 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव डाबली डाबली येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेवर सभामंडप बंाधणे ता. मालेगंाव 11-20-17 सरपंच ग्रामपंचायत डाबली ता. मालेगंाव -
  325 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव येसगंाव ग्रामपंचायत येसगंाव ख्‌ुर्द येथे गंावाअंतर्गत रस्ता काँक्रटीकरण करणे ता. मालेगंाव 11-30-17 सरपंच ग्रामपंचायत येसगंाव ता. मालेगंाव -
  326 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव जळगंाव ग्रा.प. जळगंाव येथे हायमास्ट (दिपस्तंभ) बसविणे ता. मालेगंाव 08-12-18 श्री.स्वप्नील प्रभाकर चिंचोरे सुबेअ नाशिक -
  327 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव झोडगे झोडगे येथे ग्रा.प. मालकीच्या जागेवर सामाजिक सभागृह बंाधणे ता. मातेगंाव 10-20-18 अमेश पुंजाराम शेळके -
  328 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव घोडेगंाव मौजे घोडेगंाव चौकी येथे एक मिनी एल.ई.डी. हायमास्ट लाईट बसविणे ता. मालेगंाव 08-27-18 विशाल चंद्रकांत लासलकर सुबेअ -
  329 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव हाताने मौजे हाताने धनगरवाडी  येथे एक मिनी एल.ई.डी. हायमास्ट लाईट बसविणे ता. मालेगंाव 08-28-18 विशाल चंद्रकांत लासलकर सुबेअ -
  330 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव रावळगंाव मौजे रावळगंाव   येथे एक मिनी एल.ई.डी. हायमास्ट लाईट बसविणे ता. मालेगंाव 08-27-18 विनायक राजाराम सानप सुबेअ -
  331 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव चंदनपुरी मौजे चंदनपुरी  येथे एक मिनी एल.ई.डी. हायमास्ट लाईट बसविणे ता. मालेगंाव 08-27-18 विनायक राजाराम सानप सुबेअ -
  332 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव साकुरी मौजे साकुरी  येथे एक मिनी एल.ई.डी. हायमास्ट लाईट बसविणे ता. मालेगंाव 08-27-18 विनायक राजाराम सानप सुबेअ -
  333 खासदार निधी 2017-18 मालेगाव मौजे जेऊर मौजे जेऊर येथे गट नं 2 मध्ये ग्रा.प. च्या जागेवर सभामंडप बंाधणे 04-20-18 सरपंच ग्रामपंचायत जेऊर ता. मालेगंाव -
  334 खासदार निधी 2017-18 देवळा वाजगंाव मौजे वाजगंाव येथे एक मिनी एल.ई.डी. हायमास्ट लाईट बसविणे ता. देवळा 08-03-18 योगेश दिगंबर शिंदे -
  335 आमदार निधी 2017-18 सटाणा भंडारपाडा भंडारपाडा (वनोली) येथे सभामंडप बंाधणे 03-20-18 चे. भवानी म.स.सो. चौगंाव बारे -
  336 आमदार निधी 2017-18 सटाणा नामपुर नामपुर येथे स्वच्छतागृह बंाधणे 01-03-18 चे. माऊली कन्ट्रक्शन -
  337 आमदार निधी 2017-18 सटाणा वाघाळे वाघाळे (श्रीपुरवडे येथे शाळेत वॉलकंपाऊंड बांधणे 01-03-18 चे. माऊली कन्ट्रक्शन -
  338 आमदार निधी 2017-18 सटाणा गोराणे गोराणे येथे शाळेस तारेचे कुंपन बांधणे 03-17-18 राहुल पंडीत भदाणे -
  339 आमदार निधी 2017-18 मालेगांव सावकारवाडी मौजे सावकारवाडी येथे सभांडप बंाधणे ता. मालेगंाव 07-03-18 सरपंच ग्रामपंचायत सावकारवाडी ता. मालेगंाव -
  340 आमदार निधी 2017-18 मालेगांव टोकडे मौजे टोकडे येथे गंावा अंतर्गत खुल्या आरक्षित जागेवर देशभक्त शहीद भगतसिंग नावाने सभामंडप बंाधणे 08-18-18 रोहित दशरथ निकम मु.पो.दाभाडी ता.मालेगांव -
  341 आमदार निधी 2017-18 मालेगांव अजंग मौजे अजंग चिंतामणी गणपती मंदीर लगत मोकळया जागेत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता मालेगंाव 08-03-18 श्री. पवार मनेाज पी. नाशिक -
  342 आमदार निधी 2017-18 देवळा कुंभार्डे कुंभार्डे येथे सभामंडप   ( डोम ) बंाधणे ता. देवळा 01-01-19 श्री.अमोल रमुश देवरे 970 झाडी रस्ता उमराणा ता.देवळा -
  343 आमदार निधी 2017-18 देवळा डोंगरगंव मौजे डोंगरगंाव येथे चावडी इमारत बंधकाम करणे ता. देवळा 08-18-18 अमित रंगकाम मसस भावडे -
  344 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 सटाणा पिंपळकोठे पिंपळकोठे येथे गावांतर्गत भुमिगत गटार बांधणे 14.1.19 चे.कल्याणी म. स. स. टिंग्री -
  345 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 सटाणा सुकापुर मौजे सुकापर येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.दिपक सुरेश हांडोरे -
  346 2516 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा राशा मौजे राशा येथे हायमास्ट बसविणे 26.10.18 श्री दिपक सुभाष पाटील -
  347 2517 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा गोंदुणे मौजे गोंदुणे येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  348 2518 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा दोडी मौजे दुमीपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 26.10.18 श्री.सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  349 2519 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा रानविहीर मौजे रानविहीर येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.धनराज भाऊसाहेब थेटे -
  350 2520 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा दोडी मौजे दोडी येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.धनराज भाऊसाहेब थेटे -
  351 2521 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा कुकडणे मौजे कुकडणे येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 स्वप्नील भाऊसाहेब पेखळै -
  352 2522 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा कुकडणे मौजे उदमाळपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  353 2523 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा मांडवा मौजे मांडवा येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.किशोर दादासाहेब आढाव -
  354 2524 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा चिंचदा मौजे चिंचदा येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.किशोर दादासाहेब आढाव -
  355 2525 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा सांबरखल मौजे सांबरखल येथे हायमास्ट बसविणे 4.12.18 श्री.किशोर दादासाहेब आढाव -
  356 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - अजंग येथील जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे 3.1.19 श्री शिवम देवरे -
  357 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - घाणेगांव  येथील जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे   3.1.19 श्री अनिकेत पगार -
  358 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - डोंगराळेयेथील जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे   3.1.19 श्री.शेखर कैलास पवार -
  359 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - चिखलओहळ येथील जि.प.शाळेस संरक्षक भिंत करणे    3.1.19 श्री सुचित सुय्रवंशी -
  360 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - जळगांव गा.  येथील जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे     3.1.19 श्री.भ्‌ुषण मानकर -
  361 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - तळवाडे  येथे जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे 3.1.19 श्री.सुमित सुदेश हिरे -
  362 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - पाटणे  येथे जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे     3.1.19 श्री गोरख सुर्यवंशी -
  363 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - टेहरे  येथे जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे    3.1.19 श्री.किरण दगडु शिंदे -
  364 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - मंुगसे  येथील जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे     3.1.19 श्री प्रणित सुमेरसिंग ठोके -
  365 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - चंदनपुरी येथील जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे      3.1.19 श्री.लिलाधर पाटील -
  366 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - वडनेर येथे जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे   14.1.19 चे.दत्तात्रय म.स.स. -
  367 - - मालेगांव - विराणे येथे जि.प. शाळेस वॉल कम्पाऊंड करणे   14.1.19 योगेश संधानशिव -
  368 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - नागझरी  येथील जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे       11.1.19 मालेगांव पाईप फिटिंग म.स. -
  369 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - विराणे येथे जि.प. शाळेस वॉल कम्पाऊंड करणे       11.1.19 श्री.योगेश अरुन संधानशिव -
  370 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - वडनेर येथे जि.प.शाळा दुरुस्ती करणे       14.1.19 चे.दत्तात्रय म.स.स. -
  371 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - दसाने येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री अभिजित भोसले -
  372 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - विराणे येथेगावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे      11.1.19 श्री.योगेश अरुन संधानशिव -
  373 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - जळगांव गा. येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे     3.1.19 श्री.भ्‌ुषण मानकर -
  374 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - टिंगरी येथे जि.प.शाळेस वॉल कंपाऊंड करणे    3.1.19 श्री.भ्‌ुषण मानकर -
  375 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - कंधाणे  येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे     3.1.19 श्री.अजय आनंदा बच्छाव -
  376 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - दहिकुटे गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री.अभिजित भोसले -
  377 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - चंदनपुरी  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री.लिलाधर पाटील -
  378 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - चिंचवे  येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्री.विशाल जनार्दन पाटील -
  379 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - मंुगसे येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे     3.1.19 श्री प्रणित सुमेरसिंग ठोके -
  380 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - घाणेगांव  येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री.अनिकेत मधुकर पगार -
  381 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - बेळगाव  येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्री.दुर्गेश अशोक देवरे -
  382 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - चिंचावड येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्री.दुर्गेश अशोक देवरे -
  383 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - टिंगरी येथे गावअंतर्गत रस्ता काटीकरण करणे    3.1.19 श्री भुषण पवार -
  384 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - पळासदरे येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री भुषण मानकर -
  385 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - डोगराळे येथे  अंबिका नगर वस्ती  रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री.शेखर कैलास पवार -
  386 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - लखाने येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे     3.1.19 श्री.राजेेंद्र सोनवणे -
  387 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - कोठरे खु.येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्रीम.शोभा पवार -
  388 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - चिखलओहळ येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री सुचित सुय्रवंशी -
  389 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - कोठरे बु.येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्रीम.शोभा पवार -
  390 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - डाबली येथे  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 3.1.19 श्री.कैलास बच्छाव -
  391 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - भारदेनगर गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे  3.1.19 श्री अनिकेत पगार -
  392 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - निळगव्हाण येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्री नितिन आगळे -
  393 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - टेहरे येथे गावअंतर्गत रस्ता काटीकरण करणे    3.1.19 श्री.किरण दगडु शिंदे -
  394 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - काष्टी  येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 शिवम मुरलीधर देवरे -
  395 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - आघार बु.येथे गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे    3.1.19 श्री.राजेश पगार -
  396 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - आघार खु.येथे गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्री.राजेश प्रगार -
  397 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - तळवाडे  येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे       3.1.19 श्री.सुमित सुदेश हिरे -
  398 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - लेंडाणे येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे       3.1.19 श्री.गणेश मधुकर काकळीज -
  399 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - सौंदाणेयेथे गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे       3.1.19 श्री.सुर्यवंशी गोरख श्रावण -
  400 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - नागझरी  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे       3.1.19 चे.मालेगाव पाईप फिटींग व प्लंबींग म. -
  401 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - सावतावाडी  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे       3.1.19 चे.दत्तात्रय म.स.स. -
  402 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - वडनेर  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे      3.1.19 चे.दत्तात्रय म.स.स. -
  403 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - गुगळवाड  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे  3.1.19 श्री.अजय आनंदा बच्छाव -
  404 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - जळकु  गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे   3.1.19 श्री.राजेंद्र पांडुरंग सोनवणे -
  405 2515 मुलभुत सुविधा 2017-18 मालेगांव - निळगव्हाण येथील गांव अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 3.1.19 श्री.नितिन निवृत्ती आगळे -
  406 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण मानूर (कोल्हापूर फाटा)) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 2.1.19 चे.ललित म.स.सं.संभाजीनगर  ता.कळवण -
  407 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण निवाने निवाने दरी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 2.1.19 चे.ललित म.स.सं.संभाजीनगर  ता.कळवण -
  408 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा अंबाडदहाड अंबाडदहाड येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 2.1.19 श्री.मनिष पोपटराव जाधव -
  409 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा पायरपाडा पायरपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 2.1.19 श्री.मनिष पोपटराव जाधव -
  410 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा चाफावाडी चाफावाडी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 2.1.19 श्री.उमेश हिरामण मोरे -
  411 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण काठरा काठरा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.अभिषेक अशोक धामणे 7350057272
  abhishekdhamane72@gmail.com
  412 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण शिसापाडा शिरसापाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.अभिषेक अशोक धामणे 7350057272
  abhishekdhamane72@gmail.com
  413 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण उंबरगव्हाण उंबरगव्हाण यंथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.अभिषेक अशोक धामणे 7350057272
  abhishekdhamane72@gmail.com
  414 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण पुनदनगर पुनदनगर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.रोशन रामदास हेगडे 7588858656
  roshanhengade1994@gmail.com
  415 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण उमरेमाळ उमरेमाळ येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.रोशन रामदास हेगडे 7588858656
  roshanhengade1994@gmail.com
  416 2236 पोषण आहार 2017-18 कळवण गोबापूर खांडवीपाडा येथे अंगणवाडी  इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.नितेश देशिराम चव्हाण -
  417 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा तळपाडा ह तळपाडा ह  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री. विशाल रमेश काकळीज -
  418 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा हेमाडपाडा हेमाडपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.प्रविण निवृत्ती आवारी -
  419 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा सुकापूर सुकापूर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.विजय अशोक चव्हाण -
  420 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा सांबरखळ सांबरखळ येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.प्रविण निवृत्ती आवारी -
  421 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा बरडा बरडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.प्रविण निवृत्ती आवारी -
  422 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा दरापाडा दरापाडा योथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री. मंदार रमेश वाघ -
  423 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा सर्कलपाडा सर्कलपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्रीम.ऐश्वर्या रत्नाकर अहिरे -
  424 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा आमदा आमदा येथे अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.उमेश हिरामण मोरे -
  425 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा हडकाईचोंड हडकईचोंड यचेथे अंगणवाडी इमारतम दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.मनिष पोपटराव जाधव -
  426 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा पांगारणे पांगारणे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्रीम.नाहिदा मोहोम्मद आरिफ सैय्यद -
  427 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा बर्डीपाडा बर्डीपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्रीम.नाहिदा मोहोम्मद आरिफ सैय्यद -
  428 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा गोंदुणे गोंदुणे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्रीम.नाहिदा मोहोम्मद आरिफ सैय्यद -
  429 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा वाघनखी वाघनखी  येथे  अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.उमेश हिरामण मोरे -
  430 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा गडगन गडगन येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.महेश निवृत्ती सदगिर -
  431 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा मनखेड मनखेड येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्रीम.ऐश्वर्या रत्नाकर अहिरे -
  432 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा पळसन पळसन (चिंचपाडा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.प्रविण निवृत्ती आवारी -
  433 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा हतरुंडी हतरुंडी  येथे अंगणवाडी इमारतम दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.विशाल रमेश काकळीज -
  434 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा रानपाडा रानपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.विशाल रमेश काकळीज -
  435 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा गुही गुही येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 शेख शकील शेख सलीम -
  436 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा रोंगाने रोंगाने  येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.प्रतिक दिलीपराव देशमुख -
  437 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा कहांडोळसा कहांडोळसा येांथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.प्रतिक दिलीपराव देशमुख -
  438 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा वाठोडा वाठोडा (गांधीनगर) येथे  अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.राहुल पंडीत भदाने 8275021618
  rahul-b333@yahoo.co.in
  439 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा भावनगर भावनगर येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.राहुल पंडीत भदाने 8275021618
  rahul-b333@yahoo.co.in
  440 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा करंजखेड करंजखेडयेथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.राहुल पंडीत भदाने 8275021618
  rahul-b333@yahoo.co.in
  441 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा जोरण धारणेवस्ती  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 चे.यशोमती म.स.संस्था र्या.अजमेर सौंदाने 9960061163
  442 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा तळवाडे तळवाडे दि.( भिलाटी) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.अंकित रविंद्र पाटील -
  443 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा कौटीपाडा कौटीपाडा येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.अंकित रविंद्र पाटील -
  444 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा मोरकुरे मोरकुरे  येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.अंकित रविंद्र पाटील -
  445 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा केरसाने केरसाने येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.स्वप्निल रामचंद्र  विरगावकर 9657353002
  446 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा केरसाने केरसाने  येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.स्वप्निल रामचंद्र  विरगावकर 9657353002
  447 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा दहिंदुले दहिंदुलेा येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.हिमांशु प्रकाश देवरे -
  448 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा जोरण जोरण येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.हिमांशु प्रकाश देवरे -
  449 2236 पोषण आहार 2017-18 सटाणा जोरण जोरण( चिंचपाटी) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.हिमांशु प्रकाश देवरे -
  450 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा वडपाडा वडपाडा येथे अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 शेख शकील शेख सलीम -
  451 2236 पोषण आहार 2017-18 सुरगाणा खादुर्डी खादुर्डी येथे अंगणवा्‌्डी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.18 श्री.विजय अशोक चव्हाण -
  452 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सटाणा भिमाशंकर भिमाशंकर पर्यटन स्थळ येथे शौचालय व इतर अनुषंगीक कामे करणे  1.1.2019 माऊली कन्स्ट्रक्शन -
  453 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सटाणा भिमाशंकर भिमाशंकर पर्यटन स्थळ येथे वाहनतळाला कॉक्रीटीकरण व पेव्हर ब्लॉक करणे  1.1.2019 माऊली कन्स्ट्रक्शन -
  454 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सटाणा देवळाणे श्री हेमाडपंथी महादेवमंदिर देवळाणे येथे वाहनतळ बांधणे. 8.1.2019 श्रीम.स्नेहल सयाजी देवरे -
  455 तिर्थश्रेत्र विकास पर्यटन 2017-2018 कळवण सप्तश्रृंगीगड सप्तश्रृंगी येथे महिला व पुरुष प्रसाधनगृह सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधणे. 5.1.2019 श्री.मिलींदकुमार सुरेश कुंवर -
  456 टीएसपी 2017-2018 सुरगाणा भवाडा भवाडा येथे समाजमंदिराचे बांधकाम करणे 1.1.2019 आर.के.कन्स्ट्रक्शन -
  457 2515 मुलभूत सुविधा 2017-2018 मालेगांव अजंग अजंग येथे गावांतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 3.1.2019 शिवंम मुरलीधर देवरे -
  458 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 कळवण गोळाखाल कार्तिकस्वामी मंदिर गोळाखाल येथे वाहनतळ बांधणे. 15.1.2019 सरपंच ग्रामपंचायत गोळाखाल -
  459 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 देवळा विठेवाडी दत्तमंदिर विठेवाडी येथे वाहनतळ व कॉक्रीटीकरण करणे 4.10.2018 चेअरमन अमीत रंगकाम म.स.सं. -
  460 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सटाणा केरसाने शिवमंदिर केरसाने येथे संरक्षक भिंत बांधणे. 6.9.2018 स्नेहल सयाजी देवरे. -
  461 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सटाणा मुल्हेर सोमेश्वर महाराज मंदिर मुल्हेर येथे वाहनतळ बांधणे. 25.9.2018 स्नेहल सयाजी देवरे. -
  462 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 देवळा लोहणेर लोहणेर येथे महादेवमंदिर भक्त निवास निवारशेड बांधणे. 5.12.2018 चेअरमन अन्नपुर्ण म.स.सं. लोहणेर -
  463 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 देवळा लोहणेर लोहणेर येथे महादेवमंदिर परिसर सुधारणा  29.11.2018 चेअरमन अन्नपुर्ण म.स.सं. लोहणेर -
  464 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सुरगाणा भदर जोगेश्वरी मंदिर भदर येथ एलईडी हॉयमास्ट बसविणे. 15.10.2018 केतन हरिदास टेंबाळे -
  465 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 कळवण कनाशी पाचपांडव मंदिर कनाशी येथे संरक्षक भिंत बांधणे. 15.10.2018 सरपंच ग्रामपंचायत कनाशी -
  466 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सुरगाणा मनखेड शिवशंकर विठ्ठलक्मीणी देवस्थान मनखेड येथे हायमास्ट बसविणे. 15.10.2018 केतन हरिदास टेंबाळे -
  467 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सुरगाणा भोरमाळ हनुमान मंदिर भोरमाळ येथे हायमास्ट‍ बसविणे. 15.10.2018 केतन हरिदास टेंबाळे -
  468 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सुरगाणा मनखेड शिवशंकर विठ्ठलक्मीणी देवस्थान ( जायविहिर मोसमदरा ) मनखेड येथे वाहनतळ बांधणे 20.10.2018 सरपंच ग्रामपंचायत मनखेड -
  469 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 कळवण गोळाखाल कार्तिकस्वामी मंदिर गोळाखाल येथे रस्ता खडीकरण करणे. 15.1.2019 सरपंच ग्रामपंचायत गोळाखाल -
  470 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 कळवण शिरसमणी श्रीक्षेत्र काशिविश्वेश्वर मंदिर शिरसमणी येथेभक्तनिवास बांधणे. 25.9.2018 सरपंच ग्रामपंचायत शिरसमणी -
  471 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 देवळा उमराणे उमराणे येथे रामेश्वर मंदिर घाट बांधणे. 13.4.2018 सरपंच ग्रामपंचायत उमराणे -
  472 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 मालेगांव टेहरे सप्तश्रृंगी मातामंदिर टेहरे येथे भक्तनिवास बांधणे 7.3.2018 सरपंच ग्रामपंचायत टेहरे -
  473 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 देवळा रामेश्वर रामेश्वर मंदिर येथे  रामेश्वर भक्त निवास बांधणे. 18.8.2018 सरपंच ग्रामपंचायत रामेश्वर -
  474 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 कळवण पाळे अष्टभुजा देवीमंदिर परिसर सुधारणा व पेव्हरब्लॉक बसविणे. 15.1.2019 सरपंच ग्रामपंचायत पाळे -
  475 तिर्थश्रेत्र विकास 2017-2018 सटाणा बिजोटे राममंदिर बिजोटे येथे घाट बांधणे. 5.12.2018 चेअरमन, नबाई म.स.सं.सोमपूर -
  476 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे भवानदगड मौजे भवानदगड येथे हायमास्ट बसविणे 370 4.12.18 श्री.दिपक सुभाष हांडोरे -
  477 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे माळेगांव मौजे माळेगांव येथे हायमास्ट बसविणे 177 26.10.18 श्री.दिपक सुभाष हांडोरे -
  478 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे सामपाडा (खो) मौजे सामपाडा (खो) येथे हायमास्ट बसविणे 176 26.10.18 श्री.दिपक सुभाष हांडोरे -
  479 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे वडपाडा (सु) मौजे वडपाडा (सु) येथे हायमास्ट बसविणे 176 26.10.18 श्री.सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  480 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे चिल्हारपाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे चिल्हारपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 174 26.10.18 श्री.सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  481 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे मोकपाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे मोकपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 381 4.12.18 श्री.दिपक सुभाष हांडोरे -
  482 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे बोरपाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे बोरपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 379 4.12.18 श्री.सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  483 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे उंबरपाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे उंबरपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 385 4.12.18 श्री.धनराज भाऊसाहेब थेटे -
  484 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे दातरीचा पाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे दातरीचा पाडा येथे हायमास्ट बसविणे 464.12.18 श्री विशाल चंद्रकांत लासलगांवकर -
  485 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे चिराई पाडा येथेहायमास्ट बसविणे मौजे चिराई पाडा येथेहायमास्ट बसविणे 383 4.12.18 स्वप्नील भाऊसाहेब पेखळै -
  486 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे हटटीगाव बर्डा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे हटटीगाव बर्डा येथे हायमास्ट बसविणे 427 10.12.18 श्री धिरेंद्र अजित वाघ -
  487 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे हटटीगाव मोठामळा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे हटटीगाव मोठामळा येथे हायमास्ट बसविणे 10.12.18 श्री धिरेंद्र अजित वाघ -
  488 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे वावरपाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे वावरपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 377 4.12.18 स्वप्नील भाऊसाहेब पेखळै -
  489 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे मेनमाळ येथे हायमास्ट बसविणे मौजे मेनमाळ येथे हायमास्ट बसविणे 10.12.18 श्री.धिरंेद्र अजित वाघ -
  490 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे हरणटेकडी येथे हायमास्ट बसविणे मौजे हरणटेकडी येथे हायमास्ट बसविणे 13.12.18 श्री सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  491 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे घागबारी येथे हायमास्ट बसविणे मौजे घागबारी येथे हायमास्ट बसविणे 13.12.18 श्री सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  492 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे वटाबारी येथे हायमास्ट बसविणे मौजे वटाबारी येथे हायमास्ट बसविणे 13.12.18 श्री सचिन शिवाजी सुरवाडे -
  493 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे हिरीडपाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे हिरीडपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 10.12.18 स्वप्नील प्रभाकर चिंचोरे -
  494 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे पोहाळी येथे हायमास्ट बसविणे मौजे पोहाळी येथे हायमास्ट बसविणे 10.12.18 स्वप्नील प्रभाकर चिंचोरे -
  495 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे हतगड येथे हायमास्ट बसविणे मौजे हतगड येथे हायमास्ट बसविणे 490 13.12.18 श्री.धनराज भाऊसाहेब थेटे -
  496 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे ठाणापाडा येथे हायमास्ट बसविणे मौजे ठाणापाडा येथे हायमास्ट बसविणे 493 13.12.18 श्री.धनराज भाऊसाहेब थेटे -
  497 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे बेडसे येथे हायमास्ट बसविणे मौजे बेडसे येथे हायमास्ट बसविणे 466 12.12.18 श्री प्रसाद सुरेश सोनवणे -
  498 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे केळावण येथे हायमास्ट बसविणे मौजे केळावण येथे हायमास्ट बसविणे 13.12.18 श्री.दिपक सुभाष हांडोरे -
  499 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे चिकाडी येथे हायमास्ट बसविणे मौजे चिकाडी येथे हायमास्ट बसविणे 436 10.12.18 श्री.धिरंंद्र अजित वाघ -
  500 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे वडमाळ सु येथे हायमास्ट बसविणे मौजे वडमाळ सु येथे हायमास्ट बसविणे 420 10.12.18 स्वप्नील प्रभाकर चिंचोरे -
  501 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे देवलदरी येथे हायमास्ट बसविणे मौजे देवलदरी येथे हायमास्ट बसविणे 467 12.12.18 श्री प्रसाद सुरेश सोनवणे -
  502 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मौजे श्रीरामपुर येथे हायमास्ट बसविणे मौजे श्रीरामपुर येथे हायमास्ट बसविणे 422 10.12.18 श्री प्रसाद सुरेश सोनवणे -
  503 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा मांजरपाडा येथे गांवांतर्गत रस्ता तयार करणे मांजरपाडा येथे गांवांतर्गत रस्ता तयार करणे 10.12.18 प्रणित दत्तात्रय टापसे -
  504 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा डोंगराळे येथे गावांतर्गत रस्ता तयार करणे डोंगराळे येथे गावांतर्गत रस्ता तयार करणे 10.12.18 प्रणित दत्तात्रय टापसे -
  505 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 देवळा खामखेडा गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे खामखेडा गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 148 19.12.18 अमित रंगकाम म.स.स.भवाडे -
  506 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 देवळा लोहनेेर (महाराणा चौक) येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे लोहनेेर (महाराणा चौक) येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 150 19.12.18 अमित रंगकाम म.स.स.भवाडे -
  507 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 देवळा सावकी येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे सावकी येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 149 19.12.18 अमित रंगकाम म.स.स.भवाडे -
  508 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 कळवण जयदर येथे गावांतग्रत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे जयदर येथे गावांतग्रत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 18.9.18 सरपंच ग्रा.प.जयदर -
  509 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 कळवण विसापुर, पांढरीपाडा, विजोरी, बेजपाडा ,दळवट 2, बंदिपाडा 2, मोकभनगी येथे हायमास्ट बसविणे विसापुर, पांढरीपाडा, विजोरी, बेजपाडा ,दळवट 2, बंदिपाडा 2, मोकभनगी येथे हायमास्ट बसविणे 35 18.9.18 ओंकार इलेक्ट्रीकल -
  510 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा मौजे रामतीर येथे गावांतर्गत काँक्रीटीकरण करणे मौजे रामतीर येथे गावांतर्गत काँक्रीटीकरण करणे 344 5.11.18 गणेश म.स.स. -
  511 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा पिंपळकोठे गावांतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे पिंपळकोठे गावांतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे 203 3.11.18 चे.कल्याणी म.स.स. -
  512 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा दसवेल गावांतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे दसवेल गावांतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे 202 3.11.18 चे.कल्याणी म.स.स. -
  513 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा काकडगांव (शिवाजीचौक ) हायमास्ट व पथदिप बसविणे काकडगांव (शिवाजीचौक ) हायमास्ट व पथदिप बसविणे 425 10.12.18 श्री विशाल लासलगांवकर -
  514 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा ताहाराबाद (वार्ड क्र.1) रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ताहाराबाद (वार्ड क्र.1) रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 61 13.11.18 आनंद म.स.स. -
  515 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा दरेगांव गावांतर्गत रस्त्या काँंक्रीटीकरण करणे दरेगांव गावांतर्गत रस्त्या काँंक्रीटीकरण करणे 62 13.11.18 पेरणा म.स.स -
  516 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा वाडीपिसोळ (चुनाभटटी) येथे सामाजिक सभागृह बांधणे वाडीपिसोळ (चुनाभटटी) येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 5.1.19 बाभंेश्वर म.स.स -
  517 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 मालेगांव मौजे टाकळी (माळीपाडा) ता.मालेगांव ेयेथे सामाहिजक सभागृह बांधणे मौजे टाकळी (माळीपाडा) ता.मालेगांव ेयेथे सामाहिजक सभागृह बांधणे 67 15.11.18 सरपंच ग्रा.पं.टाकळी -
  518 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 मालेगांव मौजे मथुरपाडा ता.मालेंगांव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे मौजे मथुरपाडा ता.मालेंगांव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 15.11.18 सरपंच ग्रा.पं.मथुरपाडे -
  519 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 मालेगांव मौजे मळगांव ता.मालेगांव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे मौजे मळगांव ता.मालेगांव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 68 15.11.18 सरपंच ग्रा.पं.मळगांव -
  520 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा जामले हातगहड गांवांतर्गत रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे जामले हातगहड गांवांतर्गत रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे 18.9.18 सरपंच ग्रा.पं.कोसुर्डे -
  521 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा आनंदपुर येथे गांवांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे आनंदपुर येथे गांवांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे 5.11.18 चे प्ररणा म.स.स. -
  522 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सटाणा वाघळे येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे वाघळे येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे 5.11.18 चे प्ररणा म.स.स. -
  523 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा खुंटविहीर मालगोंदा हायमास्ट बसविणे खुंटविहीर मालगोंदा हायमास्ट बसविणे 25.9.18 चे.ओंकार ईलेक्टीकल -
  524 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा जाहुले हस्ते मांगदे हायमास्ट जाहुले हस्ते मांगदे हायमास्ट 25.9.18 चे.ओंकार ईलेक्टीकल -
  525 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 मालेगांव चिंचवे येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे चिंचवे येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे 19.9.18 श्री.विशाल पाटील -
  526 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 मालेगांव अजंग येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे अजंग येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे 3.1.19 श्री.शिवम देवरे -
  527 2515 मुलभुत सुविधा 2017-2018 सुरगाणा उंबरपाडा दिगर येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे उंबरपाडा दिगर येथे गावांतर्गत रस्ता काँंक्रीटीकरण करणे 10.12.18 श्री.प्रणित टापसे -
  528 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा खिरमाणी खिरमाणाी येेथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 31.12.19 श्री.प्रतिक दिलीपराव देशमुख -
  529 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण पठावा पठावा (भिलाटी ) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्रीकृष्ण म.स.सं.वनोली -
  530 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण जाखोड जाखोड (बंधारपाडा ) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 चे.बाबेश्वर म.स.सं.माळीवाडे -
  531 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण आठंबे आठंबे (मारुतीपाडा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.खुशाल भाऊसाहेब ग्ंाुजाळ -
  532 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा पिंपरसोंड पिंपरसोड येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणेू 20.12.18 श्री.प्रतिक दिलीपराव देशमुख -
  533 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा कोडीपाडा कोडीपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.महेश निवृत्ती सदगिर -
  534 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा ठाणगाव ठाणगाव येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.उमेश हिरामण मोरे -
  535 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण गोबापूर गोबापूर येथे अंगणवाडी इमारत  दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.नितेश देशिराम चव्हाण -
  536 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा मुळाणे जांभुळपाडा  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.खुशाल भाऊसाहेब ग्ंाुजाळ -
  537 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा चिंचपाडा चिंंचपाडा-2  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.विनोद उत्तम जाधव -
  538 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण देवळीवणी देवळीवणी -2 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.विनोद उत्तम जाधव -
  539 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण मेहदर मेहदर  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.नितेश देशिराम चव्हाण -
  540 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण आठंबे आठंबे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.खुशाल भाऊसाहेब ग्ंाुजाळ -
  541 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण मोहमुख जामशेत येथे अंगणवा्‌डी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री.विनोद उत्तम जाधव -
  542 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा बांगण वांगण क येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 श्रीमती एैश्वर्या रत्नाकर अहिरे -
  543 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा हस्ते हस्ते येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 श्री.उमेश हिरामण मोरे -
  544 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा जांभ्‌ीपाडा जांभ्‌ीपाडा   येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 श्री.प्रतिक दिलीपराव देशमुख -
  545 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण पिसोरे पिसोरे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 श्रीकृष्ण म.स.सं.वनोली -
  546 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण मंुगसे मुंगसे देवळी शिवार येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 श्री.स्वप्निल रामचंद्र विरगावकर -
  547 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण नरकोंळ नरकोळ येथे अंगणवाउी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 चे.बाबेश्वर म.स.सं.माळीवाडे -
  548 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण जोरण जोरण येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 श्री.स्वप्निल रामचंद्र विरगावकर -
  549 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा गळवड गळवड येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 16.12.18 श्री.महेश निवृत्ती सदगिर -
  550 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा गंुजाळनगर गंुजाळनगर (पानसेवस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.शाहु कृष्णराज पवार -
  551 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा खर्डा खर्डा (देवनदीमळा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.महेेंद्र उमरावसिंग परदेशी -
  552 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा खर्डा खर्डा (आदिवासी वस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.महेेंद्र उमरावसिंग परदेशी -
  553 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा खर्डा खर्डा (खर्डा-2) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.शाहु कृष्णराज पवार -
  554 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा वार्शि वार्शी (घोडयाची आढी) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.विशाल बाळू अहिरे -
  555 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा वाजगाव वाजगाव (वाजगाव) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.विशाल बाळू अहिरे -
  556 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा गंुजाळनगर गंुजाळनगर -3 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.शाहु कृष्णराज पवार -
  557 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा खंटेवाडी खंटेवाडी (डोणवस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 चे.विजय म.स.सं.माळवाडी -
  558 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण विंचुरे विंचुरे (सुकटनाला) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 चे.यशोमती म.स.सं.अजमेर सौंदाणे -
  559 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण कंधाने कंधाने-2 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.प्रशांत पांडुरंग देवरे -
  560 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण मंुगसे मुंगसे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 चे.बाबेश्वर म.स.सं.माळीवाडे -
  561 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण भवाडे भवाडे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 चे.श्रीकृष्ण म.स.सं.वनोली -
  562 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण किकवारी किकवारी बु. येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 चे.यशोमती म.स.सं.अजमेर सौंदाणे -
  563 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण केरसाने केरसाने (आदिवासी वस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.प्रशांत पांडुरंग देवरे -
  564 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण कंधाने कंधाने-1 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 13.12.18 श्री.प्रशांत पांडुरंग देवरे -
  565 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा पिंपळगाव पिंपळगाव  (आदिवासीवस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.ईश्वर एकनाथ पवार -
  566 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा दहिवड दहिवड (ओबारावस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.अमोल रमेश देवरे -
  567 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा दहिवड दहिवड  (पिंपळेमळा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.ईश्वर एकनाथ पवार -
  568 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा वाखारी वाखारी (कापराई) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.प्रमोद व्यंकट पवार -
  569 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा हनुमंतपाडा हनुमंतपाडा  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.महेेंद्र पुंडलिक पालवे -
  570 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा भावडे भावडे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.रोहित दशरथ निकम -
  571 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा वाखारी वाखारी (आहेरवस्ती) येथे  अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 चे.उज्वल म.स.सं.डोंगरगाव -
  572 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा वाखारी वाखारी-1 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 चे.उज्वल म.स.सं.डोंगरगाव -
  573 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा रामेश्वर रामेश्वर-1 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.सुशिल दौलत पगार -
  574 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा भऊर भऊर फाटा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 चे.विजय म.स.सं.माळवाडी -
  575 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा मटाणे मटाणे-1 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 चे.विजय म.स.सं.माळवाडी -
  576 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा कनकापूर कनकापूर (शिंदेवस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्रीमती शोभा सुरेश पवार -
  577 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा विजयनगर विजयनगर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.महेेंद्र पुंडलिक पालवे -
  578 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा खर्डा खर्डा (मोतिंदर शिवार) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.महेेंद्र उमरावसिंग परदेशी -
  579 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा खर्डा खर्डा शिरशीफाटा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्रीमती शोभा सुरेश पवार -
  580 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा गुंजाळनगर गुजाळनगर-1 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.महेेंद्र पुंडलिक पालवे -
  581 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा सुभाषनगर आदिवासी वस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.रोहित दशरथ निकम -
  582 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा वाखारी वाखारी-2 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 चे.उज्वल म.स.सं.डोंगरगाव -
  583 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा कनकापूर कनकापूर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्रीमती शोभा सुरेश पवार -
  584 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा रामेश्वर रामेश्वर (आदिवासी वस्ती) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.रोहित दशरथ निकम -
  585 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा दहिवड दहिवड (रामनगर) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.अमोल रमेश देवरे -
  586 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण मोठेसाकोडे गव्हाणेपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 चे.चंद्रभागा म.स.सं.क-हे -
  587 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण पठावा पठावा (आवळबारी ) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 श्री.संकेत संजय बागडे -
  588 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण साल्हेर पायरपाडा  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 12.12.18 चे.चंद्रभागा म.स.सं.क-हे -
  589 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण साल्हेर बंधारपाडा येथे अंगणवाडी इामारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 श्री.उमेश पंुजाराम शेळके -
  590 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण वाडीचोल्हेर वाडीचोल्हेर  येथे अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 श्री.संकेत संजय बागडे -
  591 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण केळझर केळझर(नवापाडा)  येथे अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 चे.चंद्रभागा म.स.सं.क-हे -
  592 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण केळझर केळझर(पिंपळमाळ)  येथे अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 श्री.उमेश पंुजाराम शेळके -
  593 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण वाठोडा केरोबानगर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 चे.मिनाक्षी म.स.सं.बंधारपाडे -
  594 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण मोठेसाकोडे भिलाटी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 श्री.उमेश पंुजाराम शेळके -
  595 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण मोठेसाकोडे मोठेसाकोडे दत्तमंदिर येथेे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 चे.मिनाक्षी म.स.सं.बंधारपाडे -
  596 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण ओतूर ओतूर-1 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 श्री.रोशन रामदास हेंगडे -
  597 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण ओतूर ओतूर-3 येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 श्री.रोशन रामदास हेंगडे -
  598 2236 पोषण आहार 2017-2018 कळवण शिरसमणी शिरसमणी  मळे येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10.12.18 श्री.रोशन रामदास हेंगडे -
  599 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण डांगसौंदाणे केळझररोड  येथे अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.शुभम अशोक पवार -
  600 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा हनुमानमाळ हनुमानमाळ येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  601 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण डांगसौंदाणे डांगसौंदाणे  येथे अंगणवाडी इमारतदुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.शुभम अशोक पवार -
  602 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा सुर्यगड सुर्यगड येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  603 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण वांजुळपाडा वांजुळपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.धनेश कैलास मंडलिक -
  604 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण उंबरदे उंबरदे येथे अंगणवाडी इमासरत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.सुमित प्रभाकर साळुंके -
  605 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण रोकडपाडा रोकडपाडा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.सुमित प्रभाकर साळुंके -
  606 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण आळीवपाडा आळीवपाडा यश्‌े्‌्‌ो अंगणवाउी इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.अक्षयकुमार यशवंत पाटील -
  607 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा घागरबुडा घागरबुडा  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.अक्षयकुमार यशवंत पाटील -
  608 2236 पोषण आहार 2017-2018 सुरगाणा चिराई चिराई  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.अक्षयकुमार यशवंत पाटील -
  609 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा श्रीरामपूर श्रीरामपूर (दत्तनगर) येथे अंगणवाडी इामरत दुरुस्ती करणे 8.12.18 श्री.ईश्वर एकनाथ पवार -
  610 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण अलियाबाद अलियाबाद (पाटीलपाडा)  येथे अंगणवाडी इमारतम दुरुस्ती करणे 4.12.18 श्री.हर्षल शिवाजी सोनवणे -
  611 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण गोळवाड गोळवाड( पिंपळआळी ) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 श्रीमती.धनश्री रमेश ठाकरे -
  612 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण मानूर मानूर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 श्रीमती.धनश्री रमेश ठाकरे -
  613 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण बोरदैवत बोरदैवत (कांदामळा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 चे.नबाई म.स.सं.सोमपूर -
  614 2236 पोषण आहार 2017-2018 बागलाण मानूर मानूर (हटटीपाडा) य्ेांथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 चे.नबाई म.स.सं.सोमपूर -
  615 2236 पोषण आहार 2017-2018 सटाणा जाड जाड (गव्हाणेपाडा)येथे अंगणवाडी  इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 श्रीमती.धनश्री रमेश ठाकरे -
  616 2236 पोषण आहार 2017-2018 सटाणा मानूर मानूर (देवळीपाडा) येथे अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 4.12.18 चे.साईकृपा म.स.सं.भडाणे -
  617 2236 पोषण आहार 2017-2018 सटाणा मानूर मानूर (गढीपाडा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 चे.साईकृपा म.स.सं.भडाणे -
  618 2236 पोषण आहार 2017-2018 सटाणा मानूर मानूर (बिंद्रावनपाडा) येथे अंगणवाडी येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 चे.साईकृपा म.स.सं.भडाणे -
  619 2236 पोषण आहार 2017-2018 सटाणा बाभुळणे बाभुळणे ( बंधारपाडा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 श्री.हर्षल शिवाजी सोनवणे -
  620 2236 पोषण आहार 2017-2018 सटाणा जाड जाड (डबरबारी) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 श्री.हर्षल शिवाजी सोनवणे -
  621 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा दहिवड दहिवड (पन्हामळा) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 श्री.महेेंद्र मालजी देवरे -
  622 2236 पोषण आहार 2017-2018 देवळा दहिवड दहिवड (शिंदेआहोळ) येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 4.12.18 चे.ग्यानदेवदादा म.स.सं.सांगवी -
  623 तिर्थश्रेत्र 2017-18 सटाणा नरकोळ नरकोळ येथे श्री.देवी मंदीर वाहनतळ बांधणे 5.1.19 ओम नम:शिवाय म.स.स.
  624 मुलभुत सुविधा 2017-18 सुरगाणा भोकरपाडा भोकरपाडा येथे हायमास्ट बसविणे 26.10.18 श्री.धनराज थेटे
  625 मुलभुत सुविधा 2017-18 कळवण दरेगाव दरेगाव (हातगड) रस्त्यावर पेव्हरब्लॉकबसविणे 18.9.18 सरपंच ग्राप.तताणी
  626 3054-0407़ 2017-18 देवळा शेरी शेरी े शिवपांधी रस्त्यावर मोरी बांधणे 20.11.18 श्री.शाहु के.पवार
  627 3054-0407़ 2017-18 सुरगाणा हतगड रामा हतगड साजोळे रस्त्यावर तळफरशी बांधणे 21.11.18 बेलावरी आदि.विभाग म.स.स.
  628 3054-0407़ 2017-18 सुरगाणा अंबाठा रामा 22 अंबाठा खुटविहीर रस्त्यावर मोरी बांधणे 5.1.19 बेलावरी आदि.विभाग म.स.स.
  629 3054-0407़ 2017-18 सुरगाणा पासोडीपाडा प्ररामा 3 ते पासोडीपाडा रस्त्यावरील लहान पुलांकरीता संरक्षण भिंत बांधणे 27.11.18 साईकृपा म.स.स.
  630 3054-0407़ 2017-18 सुरगाणा जामुन मिलन रामा 23 ते जामुन मिलन रस्त्यावर मोरी बांधणे 27.11.18 साईनाथ म.स.स.
  631 3054-0407़ 2017-18 सुरगाणा कचुरपाडा कचुरपाडा ते भेगु ते प्रजिमा 4 रस्त्यावरील लहान पुलांकरीता संरक्षण भिंत व पोहच मार्गाची  सुधारणा करणे 27.11.18 चे.बंजारा आदिवासी म.स.स.
  632 3054-0407़ 2017-18 सुरगाणा देवळदरी रामा 22 ते देवळदरी चाफापाडा रस्त्यावर मोरी बांधणे 5.1.19 बेलावरी आदि.विभाग म.स.स.
  633 3054-0407़ 2017-18 कळवण अभोणा अभोणा भगुर्डी देवळी वणी रस्ता सुधारणा करणे 5.1.19 श्री प्रतिक देशमुख
  634 3054-0407़ 2017-18 कळवण वरखेउा वरखेडा ते कोसुर्डे रस्त्यावर मोरी बांधणे 10.12.18 श्री.स्वप्निल एस.तोरवण
  635 3054-0407़ 2017-18 कळवण दळवट दळवट ते सातेओहळ रस्त्यावर मोरी बांधणे 8.12.18 श्री.स्वप्निल एस.तोरवण
  636 3054-0407़ 2017-18 कळवण मार्कंडपिंप्री राज्यमार्ग  27 ते मार्कंडपिंप्री रस्त्यावर मोरी बांधणे 17.11.18 श्री प्रतिक देशमुख
  637 3054-0407़ 2017-18 कळवण अजंदे राज्यमार्ग  27 ते ते अजंदे खरड रस्त्यावर मोरी बांधणे 5.1.19 चे.आनंद म.स.स.
  638 3054-0407़ 2017-18 सटाणा मळगाव प्रजिमा 55 ते मळगाव मोराणे रस्त्यावर मोरी बांधणे 19.12.18 चे.प्रेरणा म.स.स.
  639 3054-0407़ 2017-18 सटाणा मुल्हेर मुल्हेर ते रानमळा रस्ता सुधारणा करणे 19.12.18 श्री.संदीप सुरेश कापडणीस
  640 3054-0407़ 2017-18 सटाणा किकवारी किकवारी ते वाघदेवबारी रस्ता सुधारणा करणे 11.1.19 गणेश म.स.स.सुरगाणा
  641 3054-0407़ 2017-18 सटाणा डांगसौंदाणे डांगसौंदाणे किकवारी  रस्त्यावर मोरी बांधणे 19.12.18 श्री.संदीप सुरेश कापडणीस
  642 3054-0407़ 2017-18 सटाणा माहात्मा फुलेनगर महात्मा फुलेनगर ते खा-यापाडा रस्ता सुधारणा करणे 19.12.18 माऊली ककंन्स्ट्रक्शन सटाणा
  643 3054-0407़ 2017-18 सटाणा गोळवाड गोळवाड शेवरा वडभवानी रस्त्यावर मोरी बांधणे 1.1.19 श्री.संदीप सुरेश कापडणीस