• छापा
 • मागे

  विभाग : महत्वाची माहिती

  क्रमांक विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम २०१६ -१७ ७७६०
  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा स्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा १२/०६/२०१५ २०५६
  बांधकाम विभाग MSS/HSS २०१४ ते २०१५ व Minority Scholarship २०१४ ते २०१५ ३६

  मागे