• छापा
 • मागे

  विभाग : महत्वाची माहिती

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग तालुका स्तरावरील यंत्रणांची आढावा बैठक २५/०५/२०१७ २२१
  सामान्य प्रशासन विभागग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी दि . १७/५/२०१७ रोजीच्या आढाव बैठकीतील सुचना १७/०५/२०१७ ३१३६
  सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी दि . १७/५/२०१७ रोजीच्या आढाव बैठकीतील सुचना १७/०५/२०१७ ३१३६
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषदेच्या आवारात वाहनांच्या पार्किंग बाबत १५/०५/२०१७ १६२
  सामान्य प्रशासन विभाग मा. मुख्य कार्यकरी अधकारी यांनी दि . २/५/२०१७ रोजीच्या विभागप्रमुख आढाव बैठकीतील सुचना १६/०५/२०१७ ३०७
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका संपर्क अधिकारी म्हणून नेमून दीलेल्या तालुक्यास भेटी देण्या बाबत १६/०५/२०१७ ५४४
  सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - दि.११/५/२०१७ पूर्वीच्या नस्त्यांबाबत ११/०५/२०१७ 165
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र लावणेबाबत, नस्ती निर्णयासाठी सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षता ११/०५/२०१७ 353
  सामान्य प्रशासन विभाग नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम २०१६ -१७ ७७६०
  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा स्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा १२/०६/२०१५ २०५६
  बांधकाम विभाग MSS/HSS २०१४ ते २०१५ व Minority Scholarship २०१४ ते २०१५ ३६

  मागे