• छापा
 • मागे

  भरती प्रक्रिया

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सन २०१७ १९/०७/२०१७ १५२४
  आरोग्य विभाग नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील ( त्रंबक, पेठ व सुरगरणा ) या तालुक्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ या सर्वांगातील वैद्यकीय अधिकारी गट - अ वर्ग - २ या पदावरील भरती - ९२२२
  जलस्वराज्य विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जिल्हा परिषद नाशिक कंत्राटी पदभरती सन २०१७-१८ - २८६३
  आरोग्य विभाग संवर्ग - आरोग्य पर्यवेक्षक , समाजिक प्रवर्ग - अनुसूचित जाती (०१ पद) अंतिम निवड यादी - ४९२
  आरोग्य विभाग नाशिक जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ या सर्वांगातील वैद्यकीय अधिकारी गट - अ वर्ग - २ या पदावरील भरती १५/०४/२०१७ २३००
  आरोग्य विभाग नाशिक जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ या सर्वांगातील वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील भरती २८/११/२०१६ १५२००

  मागे