• छापा
 • मागे

  भरती प्रक्रिया

  क्रमांक विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  आरोग्य विभाग संवर्ग - आरोग्य पर्यवेक्षक , समाजिक प्रवर्ग - अनुसूचित जाती (०१ पद) अंतिम निवड यादी - ४९२
  आरोग्य विभाग नाशिक जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ या सर्वांगातील वैद्यकीय अधिकारी गट - अ वर्ग - २ या पदावरील भरती १५/०४/२०१७ २३००
  आरोग्य विभाग नाशिक जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ या सर्वांगातील वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील भरती २८/११/२०१६ १५२००
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांसाठी निवड व प्रतीक्षा यादी २६/०९/२०१६ ३८०
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान कंत्राटी पदभरती सन 2016 - मुलाखतीसाठी जिल्हा व तालुका पेसा समन्वयक उमेदवारांची यादी ०८/०९/२०१६ ८७८
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान - कंत्राटी पदभरती सन २०१६ - जिल्हा पेसा समन्वयक / तालुका पेसा समन्वयक - उत्तरसूची ०३/०९/२०१६ ९००
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान कंत्राटी पदभरती सन 2016 लेखी परीक्षेसाठी पात्र जिल्हा व तालुका पेसा समन्वयक उमेदवारांची यादी ३१/०८/२०१६ १३००
  सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप वास्तव जेष्ठाता यादी ०२/०८/२०१६ १८६
  - राजीव गांधी सशक्तीकरण अभियान कंत्राटी पदभरती जाहिरात व अर्ज सन २०१६ - तालुका पेसा समन्वयक व जिल्हा पेसा समन्वयक २३/०८/२०१६ ६४५
  १० - राजीव गांधी सशक्तीकरण अभियान कंत्राटी पदभरती जाहिरात व अर्ज सन २०१६ १०/०६/२०१६ ३९८

  मागे