• छापा
 • मागे

  बदली प्रक्रिया

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  आरोग्य विभाग श्री तात्यासाहेब पवार आरोग्य सेवक यांचा बदली आदेश बाबत १४/०७/२०१७ २१०
  सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती. पुष्पा आर. पांडे , गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती चांदवड ह्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्याने श्री. हिरामण मानकर याना गट विकास अधिकारी पंचायत समिती चांदवड या पदाचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. ०४/०७/२०१७ ५३१
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री.महेश उखाजी पाटील, उप मुख्य कार्यकरी अधिकारी, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) जिल्हा परिषद, वाशिम यांची गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती देवळा, जि.नाशिक या पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे २८/०६/२०१७ ८२
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री.डोंगरे महारु बहिरम, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती बागलाण ,जि. नाशिक पदावरून बदलीने पदस्थापना गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कळवण , जि. नाशिक या पदावर बदली करण्यात आलेली आहे २८/०६/२०१७ ८२
  सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमाती. अश्विनी सुरेश ठाकुर, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती सिन्नर यांची गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती उत्तर सोलापूर , जि. सोलापूर या पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे २८/०६/२०१७ १०३
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. जितेंद्र राजेद्न देवरे, गट विकास अधिकारी, यांचा रुजू होणेबाबतचा रिपोर्ट २२/०६/२०१७ ३६८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हा परिषद नाशिकच्या प्राथमिक शिक्षक , पदवीधर प्राथमिक शिक्षक , मुख्याध्यापक संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ करीता अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत २०/०६/२०१७ ५७८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक उर्दू माध्यम २०/०६/२०१७ २२४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक मराठी माध्यम २०/०६/२०१७ ८२६
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी प्राथमिक शिक्षक उर्दू माध्यम २०/०६/२०१७ ३३५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी प्राथमिक शिक्षक मराठी माध्यम २०/०६/२०१७ ४९६९
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 3 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ८८०
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ २३५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ५३९२
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) माध्यम - उर्दू अंतिम यादी २०/०६/२०१७ १५३
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 3 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ २७
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ २४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ९३२
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) माध्यम - उर्दू अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ३७
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) माध्यम - उर्दू अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ७१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (गणित / विज्ञान विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) माध्यम - उर्दू अंतिम यादी २०/०६/२०१७ २४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (समाजिक शास्त्र विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) माध्यम - उर्दू अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ५०
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (गणित / विज्ञान विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ १३२
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (सामाजिक-शास्त्र विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 3 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ४४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (सामाजिक-शास्त्र विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ३२
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (सामाजिक-शास्त्र विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ५९१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 3 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ५५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ३४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) अंतिम यादी २०/०६/२०१७ ७०२
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. डी. बी. मुंडे, महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे यांची प्रशासकीय बदलीने पदस्थापना महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक या पदावर करण्यात आलेली आहे १४/०६/२०१७ ७४
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. किसन लक्ष्मण खातले, सहा. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मालेगाव जिल्हा नाशिक येथून सहा. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नांदगाव जिल्हा नाशिक या पदावर बदली करण्यात आलेली आहे १४/०६/२०१७ ७२
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 3 + ) ०९/०६/२०१७ ५५५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 + ) ०९/०६/२०१७ १२५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) ०९/०६/२०१७ ३३१२
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (सामाजिक-शास्त्र विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 3 + ) ०९/०६/२०१७ ४३
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (सामाजिक-शास्त्र विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 + ) ०९/०६/२०१७ ३४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (सामाजिक-शास्त्र विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) ०९/०६/२०१७ ५८१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (गणित / विज्ञान विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) ०९/०६/२०१७ १०५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 3 + ) ०९/०६/२०१७ ४८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 + ) ०९/०६/२०१७ २८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह) , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) ०९/०६/२०१७ ६९३
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) ०९/०६/२०१७ १००५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र ) ०९/०६/२०१७ २०
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( अवघड क्षेत्र 10 +) ०९/०६/२०१७ २९
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) उर्दू माध्यम ०९/०६/२०१७ ३१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (गणित / विज्ञान विषय समूह), जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) उर्दू माध्यम ०९/०६/२०१७ २१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (भाषा विषय समूह), जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) उर्दू माध्यम ०९/०६/२०१७ ४८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - मुख्याध्यापक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र ) उर्दू माध्यम ०९/०६/२०१७ ३४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग संवर्गाचे नाव - प्राथमिक शिक्षक , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या मे २०१७ बदलीपात्र शिक्षकांची यादी ( सर्वसाधारण क्षेत्र 10 + ) उर्दू माध्यम ०९/०६/२०१७ ८१
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद गट - क कर्मचार्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या २०१७- कनिष्ट सहाय्यक लिपीक यांची दिनांक ३१/०५/२०१७ अखेर वास्तव सेवा जेष्ठता सुची २९/०५/२०१७ १५९६
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ २९०
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १६२
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १३६
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ ८०
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील जिल्हाअंतर्गत बदली कर्मचार्यांची दिनांक ३१/०५/२०१७ अखेर वास्तव सेवा जेष्ठता सुची १८/०५/२०१७ १५३३
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ ३००
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १७८
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ २११
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १००
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. १ अवघड क्षेत्र ( आदिवासी भाग ) १२१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. १ ( अ ) अवघड क्षेत्र ( बिगर आदिवासी भाग ) ५७
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. २ सर्वसाधारण क्षेत्र ( आदिवासी भाग ) १७३
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. २ ( अ ) सर्वसाधारण क्षेत्र ( बिगर आदिवासी भाग ) २४६

  मागे